SPOTKANIE Z MINISTREM ROBERTEM TELUSEM

Warszawa 07.07.2023 r.

29 czerwca odbyło się spotkanie Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem.

Robert Telus podkreślił, że ministerstwo rolnictwa stara się pomóc rolnikom w trudnych czasach związanych z wojną w Ukrainie. Rząd stara się maksymalnie zwiększać pomoc dla rolnictwa. Przyznano już rekordową pomoc nawozową wynoszącą 4,7 mld zł., a łączna pomoc wojenna to już ponad 15 mld zł.

Minister Telus zapewnił, że z rynku skupiono ok. 60% zboża, a jego eksport w czerwcu wyniósł już 4,5 mln t. Problem  jest fakt, że zakaz importu ukraińskiego zboża do 5 państw UE w tym Polski kończy się 15 września i jest obawa, że termin ten nie zostanie z powodów politycznych przedłużony.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że teraz ważnym problem jest rozwiązanie problemu rynku owoców miękkich. Jego zdaniem w tej sytuacji zamiast dopłat należy zastosować skup interwencyjny. 

Podczas rozmów poruszono także problem suszy i ograniczonego zaufania rolników do aplikacji suszowej. Minister Telus opowiedział się za tym, aby jej działanie uzupełniały komisje szacujące straty.

Spotkanie organizacji członkowskich FBZPR było okazją do zadania wielu szczegółowych pytań dotyczących poszczególnych branż. Wyjaśnień na bieżąco udzielali minister Robert Telus wraz z członkami kierownictwa MRiRW oraz dyrektorzy poszczególnych departamentów.    

Polskie Związek Roślin Zbożowych po raz kolejny zaapelował o potrzebę szybkich działań zmierzających do zbudowania terminala zbożowego nad Morze Bałtyckim co mogłoby usprawnić eksport ziarna z kraju. Brak tej inwestycji utrudnia rozwiązanie obecnej trudnej sytuacji na rynku zbóż.

Związek Gorzelni Polskich Łukasza Karmowski zwrócił się o pomoc na wsparcie płynnościowe tylko w ten sposób gorzelnie będą mogły dalej przerabiać zboża i wziąć udział w sukcesie wprowadzenia na rynek benzyny E 10.

Agnieszka Maliszewska dyrektor Polskiej Izby Mleka oraz  I Wiceprzewodnicząca Copa-Cogeca zwróciłą uwagę, że akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej wcześniej czy później nastąpi i trzeba już zacząć się zastanawiać jak zabezpieczać polskie interesy.

Wiesław Wojtczak Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów  Gęsi zwrócił uwagę, że bez wsparcia sektor gęsi może przestać istnieć. Tymczasem Polska jest największym producentem gęsi w Europie. Drudzy Węgrzy mają produkcję już o połowę mniejszą. 

Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS zaapelował o uproszczenie przepisów dotyczących rozbudowy istniejących obiektów inwentarskich w gospodarstwach biorących udział w ekoschemacie zwiększającym dobrostan zwierząt. Dla hodowców, którzy się zdecydowali na ten krok oznacza to potrzebę zwiększenia powierzchni bytowej zwierząt o 20%,

Uczestnicy spotkania zwrócili także uwagę na niekontrolowany napływ skrobi ziemniaczanej z Ukrainy co stanowi poważne zagrożenie dla polskich producentów ziemniaków skrobiowych. Minister R. Telus obiecał sprawdzenie tych informacji przez służby MRiRW

Przedstawiciel Polskiego Związku Hodowców Koni ponownie mówili o potrzebie zmian w przepisach dotyczących identyfikacji zwierząt tak, aby na rolników nie nakładać niepotrzebnych kar.

Foto: MRiRW