APEL O SZYBKIE ZMIANY

Europejscy rolnicy apelują do Komisji Europejskiej o szybki przegląd dostępnych narzędzi pomocy i ich dostosowanie do aktualnych uwarunkowań rynkowych. Niezbędne jest stworzenie nowoczesnych mechanizmów na wypadek nieprzewidzianych wydarzeń zakłócających normalne...

czytaj dalej

LIST DO PREMIERA MORAWIECKIEGO

Domagamy się bardziej ambitnego budżetu Unii Europejskiej, dzięki któremu będziemy mogli sprostać obecnym wyzwaniom oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe całego kontynentu europejskiego. Liderzy organizacji rolniczych z Copa-Cogeca napisali list do wszystkich...

czytaj dalej

PODPISANIE KODEKSU ETYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się konferencji pt. „Etyka w łańcuchu żywnościowym od producenta do konsumenta” z udziałem ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że podpisany w marcu Kodeks Etyki...

czytaj dalej

APEL WYBORCZY

Szanowni rolnicy, członkowie branżowych związków producentów rolnych! W najbliższą niedzielę w naszym kraju odbędą się wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski. Mimo, że związki rolnicze mają w swoich statutach zapisaną apolityczność to rolnicy mają obowiązek...

czytaj dalej

WIĘCEJ PYTAŃ NIŻ ODPOWIEDZI

Trzeba zrobić wszystko, aby strategia „Od pola do stołu” przyniosła więcej korzyści niż szkód mówiono na spotkaniu Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Obecny na niej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że europejskie...

czytaj dalej

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Producenci owoców i warzyw krytykują unijną strategię „Od pola do stołu” i zadają pytanie kto zapłaci za wprowadzenie zapowiadanych zmiany. Dostało się także Komisji Europejskiej za zbyt powolne reagowanie na kryzys branży wywołany epidemią koronawirusa. W formie...

czytaj dalej

OBSERWATORIUM RYNKU MIĘSA

Sytuacja na rynku wołowiny powoli wraca do normy, ale unijne mechanizmy interwencji rynkowych powinno się dostosować do współczesnych realiów rynkowych. Z kolei u producentów wieprzowiny niepokój wciąż wzbudza przesuwająca się na zachód Europy epidemia ASF. To...

czytaj dalej

WIĘKSZY BUDŻET, ALBO MNIEJ CELÓW

Copa- Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania analizy skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej Unii Europejskiej, istnieje duże zagrożenie, że obecne pomysły Brukseli doprowadzą do pogorszenia...

czytaj dalej

ZA MAŁY BUDŻET !!!

Copa krytykuje przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję wysokości wydatków na rolnictwo na kolejną unijną perspektywę finansową. Planuje też spotkać się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wzmocnić jego pozycję walce o przyszłość Wspólnej...

czytaj dalej

ELASTYCZNOŚĆ I REAGOWANIE

Będzie elastyczne wprowadzanie strategii „Od pola do stołu” w państwach członkowskich oraz obserwacja skutków jej wprowadzenia tak, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe Europy oraz konkurencyjność unijnych farmerów. Takie zapewnienia padły z ust komisarza ds....

czytaj dalej