GRUPA ROBOCZA „PASZE”

Warszawa 10.06.2021 r. Czwartego czerwca 2021 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Pasze” Copa- Cogeca, podczas, którego Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. DEFICYT PASZ EKOLOGICZNYCH I BIAŁKOWYCH Jednym z...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA „ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT”

Warszawa 26.05.2021 20 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt” Copa-Cogeca, w której Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. JAK TRANSPORTOWAC ŻYWE ZWIERZĘTA? Jednym z...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA “DRÓB I JAJA”

Warszawa 17.05.2021 r. 12 maja odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Drób i jaja” Copa-Cogeca, w którym Polskę reprezentowała Anna Zubków ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Jednym z głównych tematów poruszanych podczas spotkania była kwestia...

czytaj dalej

SPOTKANIE W RAMACH POROZUMIENIA ROLNICZEGO

Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wziął udział w spotkaniu członków Prezydium Porozumienia Rolniczego z Grzegorzem Pudą Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem spotkania było przedstawienie propozycji do ustawy o...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA “WIEPRZOWINA”

W dniu 29.04.2021 roku odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej „Wieprzowina” Copa-Cogeca. Na początku spotkania przedstawiono wyniki głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego przeprowadzone kilka dni wcześniej. Przewodniczącym grupy został Antonio Tavares wybrany w...

czytaj dalej

POLITYKA PROMOCJI MUSI BYĆ ZRÓWNOWAŻONA

Warszawa 04.05.2021 Nie ma zgody na odejście od promowania unijnego mięsa oraz wina przekonują unijne organizacje rolnicze skupione w Copa-Cogeca. Ich stanowisko popiera 64 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy przypominają, że produkty te są integralną częścią...

czytaj dalej

GRUPA ROBOCZA „KONIE”

Warszawa 28.04.2021 Spotkanie grupy roboczej „Konie” przy Copa-Cogeca odbyło się 19 kwietnia 2021 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedstawiciel Copa-Cogeca, przedstawił podstawowe założenia obowiązującej dyrektywy VAT (Dyrektywa 2006/112/WE Rady z...

czytaj dalej

KONSTRUKTYWNA DEBATA Z KOMISARZEM WOJCIECHOWSKIM

Warszawa 26.04.2021 Prezydia Copa-Cogeca 22 marca spotkały się z Januszem Wojciechowskim komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Wymiana zdań dotyczyła przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz toczących się obecnie negocjacji na ten temat w ramach tzw. trilogu....

czytaj dalej