COPA-COGECA SPOTKAŁA SIĘ Z KOMISARZ MC GUINNESS

Prezydium Copa-Cogeca spotkało się dzisiaj z unijną komisarz Mairead McGuinness odpowiedzialną za usługi finansowe, stabilność finansową i unię rynków kapitałowych. Głównym tematem rozmów była tzw. taksonomia, czyli kryteria dla zrównoważonej działalności...

czytaj dalej

Po co rolnikom zrównoważone rolnictwo?

– Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” opublikowało listę najważniejszych korzyści dla rolników ze stosowania zrównoważonych praktyk rolniczych. Stowarzyszenie rozpoczęło także publikację cyklu filmów, przygotowanych ze swoimi partnerami, w których...

czytaj dalej

Rolnictwo zrównoważone dla wszystkich rolników

– Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” opublikowało listę najważniejszych praktyk rolniczych dla rolnictwa zrównoważonego. Wiedza na temat tych działań może być cennym wsparciem dla wszystkich rolników, którzy w swojej pracy chcą łączyć cele...

czytaj dalej

TRANSFORMACJA W PASZACH

Istnieje szansa, że dzięki stosowaniu innowacyjnych dodatków paszowych hodowcy zwierząt będą mogli ograniczyć stosowanie antybiotyków przy zachowaniu opłacalności produkcji. Ale na wprowadzenie takich rewolucyjnych rozwiązań w życie  potrzebne są pieniądze na...

czytaj dalej

SPOTKANIE Z TIMMERMANSEM

Dialog będzie kontynuowany, ale do zbliżenia stanowisk na pewno nie doszło. To zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych pierwsze wnioski z dzisiejszego spotkania z unijnym komisarze Fransem Timmermansem odpowiedzialnym w Brukseli za wprowadzenie...

czytaj dalej

ZNAKOWANIE DOBROSTANU ZWIERZĄT

Copa-Cogeca jest w trakcie przygotowania stanowiska w sprawie etykietowania produktów odzwierzęcych pod kątem dobrostanu zwierząt. Takie etykiety to jeden z elementów strategii „Od pola do stołu”. Europejscy hodowcy mają wiele wątpliwości i pytań do nowego pomysłu...

czytaj dalej