Współpraca

Logo- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Spółka IEN Energy

Spółka IEN Energy jako koncesjonowany podmiot w zakresie obrotu energią elektryczną swoją działalność prowadzi na rynku energii od ponad 10 lat. Spółka w 100% powstała i funkcjonuje na bazie polskiego kapitału. Trzon spółki tworzą zawodowi energetycy z doświadczaniem w dystrybucji, wytwarzaniu oraz obrocie energią elektryczną realizujący jej strategię z sukcesami.
Logo- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Attis Broker

Attis Broker Sp. z o.o. to spółka od 20 lat posiadająca licencję brokera ubezpieczeniowego. Nasz najsilniejszy atut to zespół kilkudziesięciu specjalistów składający się z licencjonowanych brokerów ubezpieczeniowych, doświadczonych analityków finansowych, specjalistów ds. likwidacji szkód oraz finansowo-prawnego zaplecza doradczego. Oferujemy Państwu doświadczenie, fachowość i maksymalne zaangażowanie.

Dzięki profesjonalnej kadrze jesteśmy przygotowani do rozwiązywania najtrudniejszych problemów ubezpieczeniowych w obszarze sektora rolno-spożywczego.

Logo- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Reduktor Kapital

Reduktor Kapital jest jedną z pierwszych firm w Polsce, która złamała schemat windykacji realizowany przez wierzycieli oraz modele restrukturyzacji gospodarstw rolnych. Kompleksowo przeprowadzamy postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe. Nasza skuteczność opiera się na doświadczeniu i umiejętnych negocjacjach. Pomagamy w różnych sytuacjach finansowych – zarówno jeszcze przed dołkiem finansowym, jak i tuż przedlicytacją komorniczą.

Logo- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach 11 000 członków, skupionych w związkach regionalnych i rasowych.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podejmuje się różnorodnych zadań i projektów, które budują pozytywny wizerunek środków ochrony roślin. Stowarzyszenie pracuje nad zmianą nastawienia społeczeństwa do środków ochrony roślin. Staramy się przekonać konsumentów żywności, że środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zaleceniem, nie są niebezpieczne dla zdrowia …
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP)została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce.

Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu

Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. w Poznaniu to nowoczesny rynek hurtowy owoców , warzyw, artykułów spożywczych, kwiatów żywych i sztucznych, dodatków florystycznych oraz artykułów dekoracyjnych. Działalność rozpoczęła w 1992 roku.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni jest spółką, należącą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Podstawowe kierunki działalności to hodowla nowych odmian oraz produkcja nasion elitarnych roślin rolniczych, a także zarodowa hodowla bydła mlecznego. Misją Spółki jest polepszenie efektywności krajowego rolnictwa poprzez tworzenie i wdrożenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz w produkcji zwierzęcej.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych, to pierwsza i jedyna ogólnopolska, branżowa organizacja utworzona przez grupy i organizacje producentów owoców i warzyw. Związek powstał w 2007 roku, obecnie skupia 60 grup i organizacji. Jednym z podstawowych celów działalności Związku jest działanie na rzecz zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach to Spółdzielnia wyjątkowa, o wieloletniej tradycji i bardzo bogatej historii. Na rynku działa od roku 1928 i w 2018 roku obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Posiada dwa zakłady produkcyjne: w Krośniewicach i w Niedrzewiu. Głównym celem działalności jest skup i przetwórstwo mleka na najwyższej jakości produkty mleczarskie.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Izba Mleka

Misją Polskiej Izby Mleka jest ścisła współpraca jej członków i partnerów na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” powstało w 2014 roku. Głównym celem jest upowszechnienie rolnictwa zrównoważonego w Polsce oraz zbudowanie świadomości tego modelu rolnictwa wśród konsumentów żywności. Stowarzyszenie koncentruje się na udostępnianiu rzetelnej i aktualnej wiedzy o polskich i światowych trendach w zakresie rolnictwa zrównoważonego oraz działa na rzecz wdrażania nowoczesnych technologii produkcji rolniczej wspierających rozwój rolnictwa zrównoważonego.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POLPROWET

Polskie Stowarzyszenie Producentów i Importerów Leków Weterynaryjnych POLPROWET reprezentuje zarówno innowatorów, jak i producentów generycznych, a także duże, średnie i małe firmy, które co dzień zapewniają lekarzom weterynarii leki, szczepionki i innowacyjne narzędzia do opieki nad milionami zwierząt w Polsce. POLPROWET wypracowując stanowiska i opinie, reprezentuje wolę swoich członków w stosunku do władz, instytucji oraz mediów.

Spółdzielnia Rolników SZANSA

Spółdzielnia Rolników SZANSA powstała w 2007 roku. Aktualnie liczy 30 Członków. Prowadzi produkcję na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pomorskiego. Produkuje kwalifikowany materiał nasienny – sadzeniaki ziemniaka. W 2017 roku sprzedała 8500 t wyprodukowanych u Członków Spółdzielni kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, co stanowi ok. 6,2% krajowej produkcji. Poza tym od wielu lat realizuje inwestycje z wykorzystaniem funduszy UE, co umożliwiło Spółdzielni osiągniecie wysokiej jakości produktu jakim są sadzeniaki.

adres: ul. Mikołaja Reja 37, 87-640 Czernikowo

Spółdzielcza Grupa Marketingowa BULWA

Spółdzielcza Grupa Marketingowa BULWA działa od 20105 roku. Aktualnie liczy 36 Członków. Prowadzi produkcję na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Produkuje ziemniaki przemysłowe i jadalne. Sprzedaż głównie realizuje poprzez wieloletnie umowy kontraktacyjne, co pozwala na bardzo chwiejnym rynku ziemniaka w kraju, utrzymać wysoki poziom sprzedaży i jej opłacalności.

adres: ul. Mikołaja Reja 37, 87-640 Czernikowo