Współpraca

Logo- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. Jest organizacją niezależną, dobrowolną i samorządną zrzeszającą w swoich szeregach 11 000 członków, skupionych w związkach regionalnych i rasowych.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podejmuje się różnorodnych zadań i projektów, które budują pozytywny wizerunek środków ochrony roślin. Stowarzyszenie pracuje nad zmianą nastawienia społeczeństwa do środków ochrony roślin. Staramy się przekonać konsumentów żywności, że środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zaleceniem, nie są niebezpieczne dla zdrowia …
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców (PFPŻ ZP)została powołana w celu zapewnienia efektywnego współudziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków rozwoju sektora żywnościowego, jednej z największych i najsilniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Członkami PFPŻ są wiodące firmy i organizacje związane z szeroko rozumianym rynkiem żywności w Polsce.

Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu

Wielkopolska Gildia Rolno – Ogrodnicza S.A. w Poznaniu to nowoczesny rynek hurtowy owoców , warzyw, artykułów spożywczych, kwiatów żywych i sztucznych, dodatków florystycznych oraz artykułów dekoracyjnych. Działalność rozpoczęła w 1992 roku.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o. w Choryni jest spółką, należącą do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o szczególnym znaczeniu dla krajowego rolnictwa. Podstawowe kierunki działalności to hodowla nowych odmian oraz produkcja nasion elitarnych roślin rolniczych, a także zarodowa hodowla bydła mlecznego. Misją Spółki jest polepszenie efektywności krajowego rolnictwa poprzez tworzenie i wdrożenie postępu biologicznego w produkcji roślinnej oraz w produkcji zwierzęcej.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

OMYA

Założona w 1884 roku w Szwajcarii, firma Omya jest światowym liderem w produkcji surowców i półproduktów na bazie węglanu wapnia i dolomitu mających zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki. Jedną z głównych działalności Omya jest rolnictwo (w tym wapnowanie gleb) i ochrona środowiska (oczyszczanie ścieków przemysłowych, przeciwdziałanie skutkom kwaśnych deszczy, uzdatnianie wody pitnej, oczyszczanie wód gruntowych, neutralizacja spalin). Omya jest największym producentem nawozów na bazie kredy (w tym granulowanej) oraz nawozów dolomitowych. W Polsce firma istnieje od 1995 roku.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

MAK Ubezpieczenia Sp. z o.o.

MAK Ubezpieczeni Sp. z o.o. prowadzi działalność brokera ubezpieczeniowego. Specjalizuje się w obsłudze zaawansowanych programów z zakresu ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz finansowych. Od wieli lat należy do ścisłej czołówki brokerów na krajowym rynku. Jest największą w branży firmą z polskim kapitałem.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Proszkownia Mleka w Krośniewicach to Spółdzielnia wyjątkowa, o wieloletniej tradycji i bardzo bogatej historii. Na rynku działa od roku 1928 i w 2018 roku obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Posiada dwa zakłady produkcyjne: w Krośniewicach i w Niedrzewiu. Głównym celem działalności jest skup i przetwórstwo mleka na najwyższej jakości produkty mleczarskie.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw - Spółdzielnia Osób Prawnych

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw – Spółdzielnia Osób Prawnych, to pierwsza i jedyna ogólnopolska, branżowa organizacja utworzona przez grupy i organizacje producentów owoców i warzyw. Związek powstał w 2007 roku, obecnie skupia 60 grup i organizacji. Jednym z podstawowych celów działalności Związku jest działanie na rzecz zorganizowania i rozwoju rynku owoców i warzyw poprzez rozwój i wszechstronne umacnianie pozycji grup i organizacji producentów owoców i warzyw.
Logo - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Polska Izba Mleka

Misją Polskiej Izby Mleka jest ścisła współpraca jej członków i partnerów na rzecz rozwoju, kreowania pozytywnego wizerunku i promocji mleczarstwa w Polsce i poza jej granicami.

Spółdzielnia Rolników SZANSA

Spółdzielnia Rolników SZANSA powstała w 2007 roku. Aktualnie liczy 30 Członków. Prowadzi produkcję na terenie województwa Kujawsko – Pomorskiego i Pomorskiego. Produkuje kwalifikowany materiał nasienny – sadzeniaki ziemniaka. W 2017 roku sprzedała 8500 t wyprodukowanych u Członków Spółdzielni kwalifikowanych sadzeniaków ziemniaka, co stanowi ok. 6,2% krajowej produkcji. Poza tym od wielu lat realizuje inwestycje z wykorzystaniem funduszy UE, co umożliwiło Spółdzielni osiągniecie wysokiej jakości produktu jakim są sadzeniaki.

adres: ul. Mikołaja Reja 37, 87-640 Czernikowo

Spółdzielcza Grupa Marketingowa BULWA

Spółdzielcza Grupa Marketingowa BULWA działa od 20105 roku. Aktualnie liczy 36 Członków. Prowadzi produkcję na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Produkuje ziemniaki przemysłowe i jadalne. Sprzedaż głównie realizuje poprzez wieloletnie umowy kontraktacyjne, co pozwala na bardzo chwiejnym rynku ziemniaka w kraju, utrzymać wysoki poziom sprzedaży i jej opłacalności.

adres: ul. Mikołaja Reja 37, 87-640 Czernikowo