Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Władze

Najwyższą władza Federacji jest Walne Zgromadzenie zwoływane co cztery lata. Podczas Walnego Zgromadzenia wybierana jest Rada Federacji, skupiająca po jednym przedstawicielu każdej jednostki członkowskiej oraz wyłaniane z jej składu Prezydium. 
Zgodnie ze statutem Prezydium Rady składa się z siedmiu osób.

PREZYDIUM RADY FEDERACJI :

Marian Sikora - Przewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych,
Jan Biegniewski - Wiceprzewodniczący Rady, Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS",
Stanisław Kacperczyk - Wiceprzewodniczący Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych,
Tadeusz Michalski - Sekretarz Rady, Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy,
Bogdan Biadała - Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Ogrodniczego,
Jerzy Wierzbicki - Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego
Rajmund Gąsiorek - Członek Prezydium Rady, Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych