Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

Ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
Telefon/Fax: 22 623 24 13
E-mail: biuro@fbzpr.org.pl

Marian Sikora Przewodniczący Rady Federacji

Przewodniczący Rady Federacji

Marian Sikora

Tel. kom. 694 45 26 59

Dyrektor biura

Agnieszka Falba – Gałkowska

Tel. kom. 694 45 22 08

email: agnieszkafalba@fbzpr.org.pl

Biuro w Brukseli

61, Rue de Treves
(siedziba Copa-Cogeca)

Specjalista ds. międzynarodowych

Paweł Tuszyński

Tel. kom. +48 881 937 241

email: bruxellesoffice@gmail.com