Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Zapytanie ofertowe nr 2/2019 w sprawie zamówienia realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja II TRYB ZAMÓWIENIA Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania...

Rada Federacji

27 marca odbyło się posiedzenie Rady FBZPR.

Spotkania robocze

W kwietniu odbyły się dwa spotkania robocze zorganizowane przez FBZPR. Podczas pierwszego przedstawiciele związków branżowych reprezentujących hodowców i producentów zwierząt gospodarskich omawiali poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt....

Zapytanie ofertowe nr 1/2019

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 w sprawie zamówienia realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Warzywa i owoce – na szczęście!” – edycja III TRYB ZAMÓWIENIA Konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania...