GRUPA ROBOCZA „TYTOŃ”

W maju odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Tytoń” Copa-Cogeca, w którym wziął udział Ryszard Piątek z delegowany przez FBZPR. Sytuacja rynkowa Podczas posiedzenia omówiona została sytuacja rynkowa. Delegacje krajów członkowskich zwróciły uwagę na rosnące koszty...