POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ „DRÓB I JAJA”

Warszawa 09.08.2021 r. 30 lipca odbyło się nieformalne posiedzenie grupy roboczej „Drób i jaja” Copa-Cogeca. Jego uczestnicy zajęli się m.in. problemami jakie mogą się pojawić wraz z realizacją pomysłów Komisji Europejskiej dotyczących chowu bezklatkowego oraz...