SYTUACJA NA RYNKU MLEKA

Warszawa 30.10.2023 r. W dniu 12 października 2023 r. odbyło się posiedzenie hybrydowe grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne”. Podczas spotkania omawiane były głównie tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich. Globalna sytuacja...

Panel dyskusyjny na temat NGT podczas Kongresu Produkcji Podstawowej

Warszawa 27.10.2023 r. 18 października w Warszawie odbył się Kongres Produkcji Podstawowej, podczas którego miała miejsce debata pt: „Nowe Techniki Genomowe (New Genomic Techniques) odpowiedzią na wyzwania produkcji roślinnej”. Nowe techniki genomowe to zestaw...

GRUPA ROBOCZA „JAJA I DRÓB”

Warszawa 23.10.2023 r. W październiku odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Jaja i drób” Copa-Cogeca. Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji rynkowej w poszczególnych krajach. Sytuacja rynkowa Polska delegacja zwróciła uwagę, że ceny broilerów na skutek...

DIALOG SPOŁECZNY O WIEPRZOWINIE

Warszawa 16.10.2023 r. W dniu 29 września 2023 r. odbyło się posiedzenie grupy dialogu społecznego do spraw „Produkcji zwierzęcej – mleko, wołowina i wieprzowina”. Podczas spotkania omawiane były między innymi tematy dotyczące:sytuacji rynkowej w poszczególnych...

DIALOG SPOŁECZNY O MLEKU

Warszawa 13.10.2023 r. W dniu 29 września 2023 r. odbyło się posiedzenie grupy dialogu społecznego do spraw „Produkcji zwierzęcej – mleko, wołowina i wieprzowina”. Podczas spotkania omawiane były między innymi tematy dotyczące: sytuacji rynkowej w poszczególnych...