NEGATYWNE SKUTKI PRZYJĘCIA SUR

Warszawa 22.11.2023 r. Znaczny spadek dochodów rolników oraz ograniczenie możliwości uprawy niektórych gatunków roślin. Zdaniem polskich rolników takie będą skutki przyjęcia przez Parlament Europejski rozporządzenia w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony...

GRUPA ROBOCZA „ZDROWIE ZWIERZĄT I DOBROSTAN”

Warszawa 20.11.2023 r. W listopadzie odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie zwierząt i dobrostan” Copa-Cogeca z udziałem Adama Drosio eksperta Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Niebezpieczne choroby w Europie Podczas posiedzenia omówiono...