POSIEDZENIE GRUPY ROBOCZEJ „ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT”

Warszawa 28.12.2021 16 grudnia odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt” Copa-Cogeca. Polskę reprezentował Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Uczestnicy spotkania z ogromnym entuzjazmem i nadzieją przyjęli...

SYTUACJA NA RYNKU ZBÓŻ

Warszawa 17.12.2021 W grudniu odbyło się spotkanie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca, w której wziął udział Jerzy Grabiński ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz członek Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Zdaniem...

NIE ŻYJE TADEUSZ SOLARSKI

Z przykrością zawiadamiamy, że 12 grudnia 2021 r., przeżywszy 74 lata zmarł śp. dr Tadeusz Solarski, Wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.   Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie dnia 17 grudnia...

DYSKUSJA O PLANACH STRATEGICZNYCH

Warszawa 07.12.2021 Prezydia Copa-Cogeca spotkała się z Wolfgangiem Burtscherem dyrektorem generalny Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi (DG AGRI). Ambitne cele Zielonego Ładu Organizacje rolnicze z całej Europy podkreślały, że celem Wspólnej Polityki...