GRUPA ROBOCZA „KONIE”

Warszawa 28.04.2021 Spotkanie grupy roboczej „Konie” przy Copa-Cogeca odbyło się 19 kwietnia 2021 r., za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przedstawiciel Copa-Cogeca, przedstawił podstawowe założenia obowiązującej dyrektywy VAT (Dyrektywa 2006/112/WE Rady z...

PREZYDIUM COPA O PLANIE AWARYJNYM STRATEGII „OD POLA DO STOŁU”

Warszawa 27.04.2021r. Komisja Europejska planuje wprowadzić w strategii „Od pola do stołu” mechanizm reagowania na kryzysy żywnościowe. Ma to zabezpieczyć mieszkańcom Europy bezpieczne dostawy żywności na wypadek kryzysu takiego jak epidemia COVID-19.   23 kwietnia...

KONSTRUKTYWNA DEBATA Z KOMISARZEM WOJCIECHOWSKIM

Warszawa 26.04.2021 Prezydia Copa-Cogeca 22 marca spotkały się z Januszem Wojciechowskim komisarzem Unii Europejskiej ds. rolnictwa. Wymiana zdań dotyczyła przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej oraz toczących się obecnie negocjacji na ten temat w ramach tzw. trilogu....

SPOTKANIE PREZYDENCKIEJ RADY DS. ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

Warszawa 22.04.2021 W dniu 21 04 2021r odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich poświęcone programom finansowania rolnictwa. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło nowe propozycje podziału środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki...

GRUPA ROBOCZA „OWOCE I WARZYWA”

16 kwietnia w formie video-konferencji odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Owoce i warzywa” Copa-Cogeca z udziałem ekspertów Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych: Witold Boguty i Michała Lachowicza z Krajowego Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw....