SPRZECIW WOBEC UNIJNYCH CELÓW REDUKCJI STOSOWANIA Ś.O.R

Na ręce Pekki Pesonena Sekretarza Generalnego Copa-Cogeca zostało złożone pismo w sprawie unijnych celów stosowania środków ochrony roślin. O stanowisku FBZPR został także powiadomiony Wicepremier i Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk. FBZPR Środki ochrony roślin...