SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ „ZDROWIE I DOBROSTAN ZWIERZĄT”

Poniżej przedstawiamy notatkę ze spotkania grupy roboczej Copa Cogeca „Zdrowie i Dobrostan Zwierząt”, które odbyło się 25 maja 2020 r. Ze strony polskiej wziął w nim udział Adam Drosio. Spotkanie poprowadził Przewodniczący grupy Miguel Ángel Higuera....

PREZYDENCJA COPA

Organizacje rolnicze skupione w Copa domagają się od Komisji Europejskiej natychmiastowego przedstawienia skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”. Niestety Bruksela nie patrząc na potencjalne zagrożenia realizacji swoich pomysłów za wszelką cenę prze do...

NIE DLA DALSZEJ LIBERALIZACJI HANDLU Z UKRAINĄ

Na wniosek Polski Copa i Cogeca wyraziła sprzeciw wobec planów udzielaniu jakichkolwiek dalszych koncesji na eksportowane przez Ukrainę produkty rolne. Jej zdaniem obecna sytuacja na europejskich rynkach rolnych wyklucza dalsze pogłębianie liberalizacji handlu. W...

KRYZYS W POLSKIM DROBIARSTWIE

Dramatyczny list hodowców drobiu do Premiera Mateusza Morawieckiego. Rolnicy proszą szefa rządu o interwencję, która uratuje branże przed długotrwałym kryzysem. Postulują przeprowadzenie wykupu nadwyżek mięsa i wysłanie go zagranicę oraz uruchomienie pomocy finansowej...

PRACE GRUPY ROBOCZEJ „WIEPRZOWINA”

W dniu 23 kwietnia br. członkowie Grupy Roboczej Wieprzowina Copa i Cogeca  wzięli udział w wideokonferencji zorganizowanej z Brukseli przez szefa grupy Antonio Tavaresa. Przedmiotem spotkania była oczywiście sytuacja na rynku wieprzowiny w aspekcie szalejącej...