Federacja pełnoprawnym członkiem Cogeca

W dniu 21 lutego 2018 roku Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych została pełnoprawnym członkiem Głównego Komitetu Spółdzielczości Rolniczej w UE – COGECA.