Zapytanie ofertowe nr 2/2020 – Nierozstrzygnięte

Informujemy, że w ramach Zapytania ofertowego nr 2/2020 z dnia 12.10.2020 w sprawie zamówienia na realizację kampanii promocyjno – edukacyjnej „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień” – edycja VI, zakończono postępowanie bez wyboru...

GRUPA ROBOCZA „MLEKO I PRODUKTY MLECZNE”

W dniu 15 października 2020 r. odbyło się posiedzenie on-line grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca. Podczas spotkania omawiane były m.in. tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich, oznaczania pochodzenia oraz nazw...

NA BREXIT TRZEBA SIĘ PRZYGOTOWAĆ

Producenci mięsa wołowego z coraz większym niepokojem patrzą na możliwość bezumownego Brexitu. Straty polskich hodowców mogą być większe niż te wywołane kryzysem związanym z epidemią koronawirusa. Polskie organizacje zrzeszone w Federacji Branżowych Związków...

POLACY WYBRANI

Polacy obejmują ważne stanowiska w grupach roboczych Copa-Cogeca oraz innych ciałach doradczych w Unii Europejskiej. To uznanie pozycji naszego kraju dzięki, któremu uzyskamy realny wpływ na procesy decyzyjne w Brukseli. Po ukonstytuowaniu się nowych władz w...

ZŁAGODZIĆ ZASADY CROSS-COMPLIANCE

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej trzeba na nowo zdefiniować kary finansowe związane z przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności. Obecne restrykcje są czasami niewspółmiernie wysokie wobec przewinienia rolnika. Aby otrzymać pomoc z Unii Europejskiej rolnicy muszą...