ZŁAGODZIĆ ZASADY CROSS-COMPLIANCE

W nowej Wspólnej Polityce Rolnej trzeba na nowo zdefiniować kary finansowe związane z przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności. Obecne restrykcje są czasami niewspółmiernie wysokie wobec przewinienia rolnika.

Aby otrzymać pomoc z Unii Europejskiej rolnicy muszą przestrzegać zbioru reguł w tym m.in. zasad wzajemnej zgodności. Rolnicy naruszający unijne przepisy dotyczące ochrony środowiska, zdrowia publicznego oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt otrzymują zmniejszone wsparcie ze strony UE. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku nieprzestrzegania wymagań i norm, redukuje płatności proporcjonalnie do naruszeń. Wymiar sankcji za nieprzestrzeganie wymogów podstawowych jest uzależniony od wielu czynników. Za niezgodność z przepisami wynikająca z zaniedbania rolnika (działania niecelowe) dopłaty mogą być obniżone o 3% całkowitej kwoty, o którą wnioskował rolnik. Z kolei w przypadku winy rolnika (działania celowe) obniżka będzie z zasady wynosić 20% całkowitej kwoty.

Podczas toczących się negocjacji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej polskie organizacje skupione w Copa -Cogeca proponują, aby zliberalizować przepisy dotyczące zasad wzajemnej zgodności dla hodowców zwierząt. Zwrócono uwagę, że w kraju zdarzają się przypadki kiedy rolnik musi się liczyć z bardzo dużymi sankcjami finansowymi. – Teraz są bardzo ostre restrykcje. Za nieposiadanie kolczyków traci się część dopłat bezpośrednich. Ostatnio jednego z naszych kolegów, właściciela dużego gospodarstwa spotkała taka przykrość, gdy za zgubienie jednego czy dwóch kolczyków, stracił tysiące złotych dopłat. Nie postulujemy oczywiście, żeby nie było żadnych restrykcji, ale obecne wydają się nam mocno przesadzone – powiedział Jerzy Wierzbicki prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Dlatego podczas dalszych prac nad nową WPR polskie organizacje skupione w Copa-Cogeca będą wnosić o niewiązanie potrąceń płatności bezpośrednich z zagubieniem kolczyków przez zwierzę.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.