Posiedzenie Grupy Roboczej Copa Kwiaty w Warszawie

W dniu 12 lipca 2018 roku odbyło się nieformalne posiedzenie Grupy Roboczej Copa Kwiaty i rośliny ozdobne w Warszawie. Spotkanie zorganizowała Federacja we współpracy ze Związkiem Szkółkarzy Polskich. W spotkaniu uczestniczyli członkowie grupy z poszczególnych krajów...

Quiz na temat społdzielczości

W dniu 11 lipca 2018 roku Marian Sikora – Przewodniczący Rady Federacji oraz Magdalena Montaigu – kierownik biura w Brukseli uczestniczyli w spotkaniu zatytułowanym ” Agri – Coops Pub Quiz”. Quiz związany był z tematyką europejskiej...

Wizyta przedstawicieli włoskiej organizacji rolników w Polsce

W dniach 4-5 czerwca 2018 roku gościliśmy w Poznaniu przedstawicieli włoskiej organizacji rolniczej CIA. Podczas wityty poruszono następujące tematy: Wspólna Polityka Rolna, płatności bezpośrednie, podział środków finansowych pomiędzy I, a II filarem. Omawiano również...

Spotkanie Grupy Zadaniowej ds. ASF w Warszawie

W dniu 18 czerwca 2018 roku z inicjatywy Fedracji odbyło się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trzecie spotkanie Grupy Zadaniowej Copa ds. ASF. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr...

Wieczór Polski w Brukseli

W dniu 14 czerwca 2018 roku Federacja oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało „Wieczór Polski” w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli. Wydarzenie było doskonałą okazją do promocji polskiej żywności, uczczenia...