NARASTAJĄCY PROBLEM EKO-TERRORYSTÓW

W całej Europie obserwujemy niepokojący wzrost aktywności tzw. organizacji pro-zwierzęcych, które działają na szkodę rolników. To wspólne doświadczenie wszystkich organizacji członkowskich Copa-Cogeca. Drugą bolączką hodowców jest sprawa wciąż rozprzestrzeniającej się...

APEL DO PREMIERA I MINISTRA ZDROWIA

94 związki branżowe, organizacje rolne i producenckie podpisały się pod listem w obronie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Fala hejtu i nienawiści od osób związanych z tak zwanymi organizacjami ekologicznymi w kierunku konstytucyjnego...

UWAGI DO PLANU POMOCY

Europejskiej organizacje skupione w Copa-Cogeca przekazały komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu uwagi do uchwalonego właśnie przez Komisję Europejską programu pomocy dla rolnictwa. Ich zdaniem to krok w dobrym kierunku, który wymaga jednak kilku zmian. W środowym...

APEL DO PREMIERA I MINISTRA ZDROWIA

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz inne organizacje skupiające hodowców zwierząt zwróciły się z apelem do Premiera i Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. apel...

TRZEBA DZIAŁAĆ

Niezbędne są dodatkowe środki z Unii Europejskiej na podtrzymanie produkcji rolniczej oraz utrzymanie płynności finansowej gospodarstw. Niedopuszczalna jest również dalsza liberalizacja handlu, która może pogorszyć sytuację ekonomiczną unijnych farmerów w czasie...