Kolejne posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 12-13 września Przewodniczący Rady Federacji, Wiceprzewodniczący Copa uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Prezydium. Omaiano m.in. kwestie brexitu, sytuacje rynkową i handlową. Prezydium spotkało się m.in. z Norbertem Linsem, przewodniczącym Komisji Rolnictwa...