SPOTKANIE PREZYDIUM COPA- COGECA

Warszawa 23.02.2023 W dniach 16-17 luty odbyło się posiedzenie Prezydiów Copa-Cogeca podczas, którego doszło do wymiany poglądów z Valdisem Dombrovskisem wiceprzewodniczącym wykonawczym i komisarzem ds. handlu Komisji Europejskiej, na temat toczących się obecnie...

WARSZTATY O PRZYSZŁOŚCI WPR

Warszawa 06.02.2023 W Brukseli odbyły się zorganizowane przez Copa-Cogeca warsztaty pt. „Jakie cele (ogólne i szczegółowe) ma przyszła Wspólna Polityka Rolna?”, w których wzięło udział 109 ekspertów z organizacji członkowskich. Federację Branżowych Związków...

FINAŁ PRAC GRUPY REFLEKSYJNEJ DS. WIEPRZOWINY

Warszawa 01.02.2023 Po cyklu pięciu posiedzeń Europejskiej Grupy Refleksyjnej ds. Wieprzowiny 18 stycznia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność grupy, podczas którego nastąpiło oficjalne przekazanie sprawozdania końcowego Komisarzowi Januszowi...