WIĘCEJ PYTAŃ NIŻ ODPOWIEDZI

Trzeba zrobić wszystko, aby strategia „Od pola do stołu” przyniosła więcej korzyści niż szkód mówiono na spotkaniu Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Obecny na niej minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, że europejskie...

KTO ZA TO ZAPŁACI?

Producenci owoców i warzyw krytykują unijną strategię „Od pola do stołu” i zadają pytanie kto zapłaci za wprowadzenie zapowiadanych zmiany. Dostało się także Komisji Europejskiej za zbyt powolne reagowanie na kryzys branży wywołany epidemią koronawirusa. W formie...

OBSERWATORIUM RYNKU MIĘSA

Sytuacja na rynku wołowiny powoli wraca do normy, ale unijne mechanizmy interwencji rynkowych powinno się dostosować do współczesnych realiów rynkowych. Z kolei u producentów wieprzowiny niepokój wciąż wzbudza przesuwająca się na zachód Europy epidemia ASF. To...

WIĘKSZY BUDŻET, ALBO MNIEJ CELÓW

Copa- Cogeca domaga się natychmiastowego opracowania analizy skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu”. Zdaniem organizacji skupiającej farmerów z całej Unii Europejskiej, istnieje duże zagrożenie, że obecne pomysły Brukseli doprowadzą do pogorszenia...

ZA MAŁY BUDŻET !!!

Copa krytykuje przedstawioną przez Komisję Europejską propozycję wysokości wydatków na rolnictwo na kolejną unijną perspektywę finansową. Planuje też spotkać się z komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, aby wzmocnić jego pozycję walce o przyszłość Wspólnej...