GRUPA ROBOCZA „MLEKO I PRODUKTY MLECZNE”

W dniu 15 października 2020 r. odbyło się posiedzenie on-line grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca. Podczas spotkania omawiane były m.in. tematy dotyczące sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich, oznaczania pochodzenia oraz nazw produktów mleczarskich oraz mięsnych.

SYTUACJA RYNKOWA

Sytuacja na rynku mleka w Europie jest zróżnicowana. W większości krajów po zawirowaniach związanych z pandemią Covid-19 wróciła do normy i wydaje się być stabilna (produkcja równa się spożyciu). Najbardziej skutki pandemii odczuwają cały czas Włosi. W tym kraju na rynku pojawiły się duże trudności ponieważ produkcja wzrosła o 1%, a sprzedaż do sektora HoReCa i konsumpcja spadała. Obecnie spółdzielnie zastanawiają się nad redukcją cen, z powodu wciąż trwającej nadprodukcji. Średnia cena mleka wynosi 32 EUR/100 kg, co oznacza spadek o około 8-10%. Pandemia cały czas mocno jest odczuwalna wśród producentów mleka na Malcie oraz Litwie, Estonii i Łotwie. W tych trzech krajach wielu rolników jest w bardzo trudnej sytuacji i zastanawiają się nad zamknięciem działalności. Szacuje się, że codziennie około 40 krów opuszcza Litwę i trafia do Polski.

W Polsce skup mleka w okresie od stycznia do sierpnia wzrósł o 2,5%, w samym sierpniu skup był o 2,6% niższy niż w lipcu, ale o 2,1% wyższy niż w sierpniu 2019 r. Średnia cena mleka za osiem miesięcy wynosi 29,39 EUR, w sierpniu wynosiła 29,28 EUR. Od początku roku cena spadała, dopiero w lipcu odnotowała pierwszy delikatny wzrost.

OZNACZENIE POCHODZENIA

Od 2011 roku obowiązują ramy prawne dotyczące dobrowolnego oznaczania pochodzenia mleka. Zgodnie z nimi jeśli miejsce przetwarzania mleka jest inne iż jego pochodzenie, na etykietach należy również umieszczać informacje dotyczącą pochodzenia. Francja chce obowiązkowego oznaczania pochodzenia mleka i produktów, których głównym składnikiem jest mleko. Ale takie podejście zakwestionował Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który w wyroku w sprawie Francji i Lactalis uznał, że można oznaczać kraj pochodzenia jeśli pochodzenie wiąże się z jakością oraz różnica w pochodzeniu jest wyczuwalna przez konsumentów. W 2014 roku Copa-Cogeca wydała dokument, w którym rekomenduje oznaczanie pochodzenia z Unii Europejskiej i spoza Unii Europejskiej, jednak nie osiągnięto porozumienia w tej kwestii. W strategii „Od pola do stołu” również jest mowa o wprowadzeniu oznaczania pochodzenia mleka.

Podczas dyskusji na posiedzeniu grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca Polska poparła stanowisko Danii i Szwecji, że oznaczanie pochodzenia na szczeblu krajowym powinno być dobrowolne. Ale kraje takie jak Niemcy, Włochy czy Estonia są za wprowadzeniem takiego obowiązku.

NAZWY PRODUKTÓW MLECZNYCH I MIĘSNYCH

Eksperci Copa-Cogeca wyrazili opinię, że wszystkie nazwy mięsne można stosować tylko w stosunku do tych produktów, które zawierają mięso. Również w przypadku mleka, produkty, które go nie zawierają nie mogą używać nazw związanych z mleczarstwem.