OBSERWATORIUM RYNKU MLEKA

Warszawa 06.07.2023 r.

Pod koniec czerwca odbyło się posiedzenie Obserwatorium Rynku Mleka, w którym uczestniczyła ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W spotkaniu wzięli udział eksperci reprezentujący wszystkie ogniwa łańcucha dostaw, zaczynając od producentów mleka, a kończąc na handlu.

Spotkanie rozpoczęto od omówienia bieżącej sytuacji rynkowej. Skup mleka krowiego w Unii Europejskiej w okresie od stycznia do kwietnia 2023 r. był nieco powyżej poziomów z analogicznego okresu 2022 r. (+0,8%). Wartość produkcji wyrażona w mln EUR była zdecydowanie wyższa i wyniosła 25 098 mln EUR w stosunku do 21 098 mln EUR w 2022 roku, co oznacza wzrost o około 18,96%.

Średnia cena mleka w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku ukształtowała się na poziomie 51,6 EUR/100 kg i była najwyższa od 2016 roku. Cena skupu mleka utrzymuje trend spadkowy od stycznia 2023 roku. Cena mleka szacowana w maju wyniesie 46,6 EUR. W kwietniu odnotowano wzrost ceny jedynie na Łotwie i Malcie. W pozostałych państwach członkowskich ceny mleka uległy obniżeniu.

W kwietniu skup mleka w całej Unii Europejskiej był o 0,8% wyższy niż w kwietniu 2022 r. W jedenastu państwach  członkowskich odnotowano zmniejszenie dostaw, najwięcej na Malcie   (-6,4%), w Chorwacji (-6,0%), na Węgrzech (-3,8%) i w Irlandii (-3,3%). W pozostałych państwach skup mleka odnotował wzrost, z czego największy w Rumunii (+14,0%), na Cyprze (8,5%), w Estonii (+7,0%), Bułgarii (+5,8%) oraz w Belgii (3,8%). Z kolei globalna produkcja mleka była o 0,9% wyższa niż w analogicznym miesiącu 2022 r. Wyższa podaż surowca przyczyniła się do wzrostu produkcji głównych produktów mlecznych.

Producenci mleka borykają się z wysokimi kosztami produkcji, głównie pasz, nawozów oraz energii elektrycznej. Koszty pasz w I kwartale bieżącego roku wynosiły 330 EUR/t. Koszty produkcji są zdecydowanie wyższe niż w latach ubiegłym. Wzrost kosztów produkcji, spadek ceny mleka przyczyniły się do tego, że marża zdecydowanie spadła i w I kwartale była niższa od ceny i od kosztów – powiedziała po spotkaniu Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Z kolei globalna produkcja mleka wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku, ale wzrost ten spowalnia. Wysokie koszty produkcji i spadające ceny mleka powodują mniejsze zachęty do produkcji mleka. Popyt na produkty mleczne, na niektórych kluczowych rynkach zbytu był utrudniony, ze względu na wysoką inflację. Popyt ze strony Meksyku i Brazylii rekompensuje spadek ze strony Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Zaobserwowano wzrost europejskiego eksportu odtłuszczonego mleka w proszku i masła, natomiast spadek serów i serwatki. Konsumenci ograniczają zakupy świeżych produktów oraz żywności ekologicznej, na rzecz ryżu, makaronów i konserw. Wolą robić zakupy w supermarketach i dyskontach, aby szukać sposobów na oszczędności.