SPOTKANIE U PREZYDENTA

Warszawa 24.03.2021

Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP przedstawiciele Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprezentowali budżet oraz najważniejsze założenia Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i jego potencjał dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówili kwestii KPO związane ze wsparciem dla sektora rolno-spożywczego i  odbudowy obszarów wiejskich po pandemii, w tym m.in. propozycji dotyczących: telekomunikacji i cyfryzacji, inwestycji związanych ze skróceniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, systemem oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę terenów poza aglomeracjami, czy budową potencjału w sektorze żywnościowym. W spotkaniu wziął udział Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Na podstawie notatki prasowej KPRP.

Zdjęcie: Grzegorz Jakubowski KPRP