KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa 26.03.2021

Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych wziął 25 marca udział w zorganizowanej przez Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) konferencji pod tytułem „Strategia „Od pola do stołu” z perspektywy USDA i Grupy V4”.

Podczas spotkania specjalną prezentację przygotował dr Maros Ivanic, ekonomista USDA/Economic Research Service i współautor studium pod tytułem „Oddziaływanie ograniczeń środków produkcji rolnej spowodowanych Strategiami Zielonego Ładu Unii Europejskiej: Od Pola do Stołu oraz Bioróżnorodności na gospodarkę i bezpieczeństwo żywnościowe”. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych zwraca uwagę, że nałożą one ograniczenia na rolnictwo Unii Europejskiej poprzez ukierunkowaną redukcję wykorzystania ziemi, nawozów, środków antybakteryjnych oraz pestycydów. Strategie te stanowią zasadniczy zwrot w polityce rolno-spożywczej UE, niosący równie zasadnicze implikacje dla struktury i wydajności europejskiego sektora rolno-spożywczego.

Zdaniem amerykańskich ekspertów doprowadzi to do zmniejszenia unijnej produkcji rolnej o 12%, spadku dochodów rolników o 16% oraz zwiększenia cen żywności 17 %. Z kolei ubóstwem będzie zagrożonych ok. 22 miliony ludzi. Prelegenci z Polski, Czech, Węgier i Słowenii wyrazili ogromne zdziwienie, że ocenę skutków wprowadzenia strategii „Od pola do stołu” i kosztów ma już USDA, a do tej pory nie udało się stworzyć takiego dokumentu Komisji Europejskiej. – Od wielu miesięcy uparcie powtarzamy, że ocena skutków oddziaływania Europejskiego Zielonego Ładu powinna powstać zanim zapadną ostateczne decyzji dotyczące przyszłości europejskiego rolnictwa. Rozumiemy potrzebę realizacji celów środowiskowych i klimatycznych, ale wprowadzanie różnych obostrzeń należy skalkulować z korzyściami i stratami – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych