KOMUNIKAT PRASOWY

Warszawa 24.03.2021r.

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych z zadowoleniem przyjmujemy deklaracje MRiRW dotyczące planów rozdysponowania Krajowego Planu Odbudowy. Branżowe związki od lat wskazywały na potrzebę skracania łańcuchów dostaw oraz zbliżenie rolnika do konsumenta poprzez rozwój sprzedaży bezpośredniej. Nierozsądna sprzedaż polskiego przemysłu przetwórczego w czasach transformacji ustrojowej, często w ręce obcego kapitału, doprowadziła do postania dysproporcji w relacjach rolnik-przetwórca. – Dlatego za niezbędne należy uznać inwestycje, które wzmocnią pozycje gospodarstw rodzinnych w stosunku do przemysłu oraz pozwolą sprzedawać towary bez potrzeby pokonywania dalekich odległości do punktów skupu. Jeżeli unijne fundusze dają taką szansę to należy ją wykorzystać -mówi Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

W pełni popieramy ministerialną inicjatywę ustawodawczą, której celem jest przedłużenie o 5 lat zakazu sprzedaży ziemi pochodzącej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Naszym zdaniem podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych powinna być dzierżawa, a nie sprzedaż, która niepotrzebnie drenuje kieszenie rolników. – Ale jednocześnie zwracamy uwagę, że takie zdefiniowanie ustroju rolnego w Polsce nakłada na rząd obowiązek szczególnego zadbania o dzierżawców, którzy muszą mieć poczucie stabilności i pewności kontynuowania swojej działalności na dzierżawionej ziemi – skomentował M. Sikora z FBZPR.    

FBZPR z zadowoleniem przyjmuje także przychylność z jaką minister Grzegorz Puda podchodzi do pomysłu zmian w przepisach dotyczących emerytur rolniczych. Także naszym zdaniem rolnik powinien uzyskać uprawnienia emerytalne bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Oraz w kwestii dotyczącej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej określenia i ochrony sensorycznego dziedzictwo wsi. Podobne rozwiązania przyjął właśnie parlament francuski. Ale jednocześnie członkowie FBZPR podkreślają, że w celu ograniczania konfliktów z mieszkańcami, właściciele dużych ferm powinni otrzymać możliwość dofinansowania z PROW stosowania preparatów biologicznych ograniczających nieprzyjemne zapachy.