Prezydium Rady Federacji

3 października odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Federacji. W Spotkaniu uczestniczył Minister Rafał Romanowski. Głównymi tematami były ASF, problem suszy oraz PROW. Minister poinformował, że zaliczki z tytułu płatności będą realizowane od połowy października, natomiast pierwsze płatności w tytułu suszy będą zrealizowane do 13 października (w przypadku strat powyżej 70%). Członkowie prezydium zwrócili również uwagę na duże opóźnienia w realizacji wniosków PROW. Poruszono również kwestie wypłaty emerytur rolniczej po osiągnieciu wieku emerytalnego bez konieczności przekazania gospodarstwa – sprawę podnoszoną przez Polski Związek Ogrodniczy.