Kolejne posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca

W dniach 12-13 września Przewodniczący Rady Federacji, Wiceprzewodniczący Copa uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Prezydium. Omaiano m.in. kwestie brexitu, sytuacje rynkową i handlową. Prezydium spotkało się m.in. z Norbertem Linsem, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, na temat działalności COM AGRI w nadchodzącej kadencji (w tym m. in. nowej WPR i bieżących negocjacji handlowych). P. Lins powiedział, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie opierać się na istniejących raportach przyjętych podczas poprzedniej kadencji. COM AGRI zamierza skupić się na funkcji rolników jako producentów żywności. P. Lins przedstawił aktualny stan negocjacji związanych z brexitem. Podkreślił, że EPL zawsze będzie sprzyjać negocjacjom handlowym jako narzędziu służącemu otwieraniu nowych rynków. Była również Wymiana poglądów z Dorthe Christensen (kierownik działu Jednolity Rynek i Łączność, Przygotowania do Brexitu, Sekretariat Generalny Komisji Europejskiej) w sprawie przygotowań do brexitu bez porozumienia. Pani Christensen poinformowała, że od grudnia 2017 roku Komisja Europejska przygotowuje się do tzw. scenariusza bez porozumienia. Jak dotąd Komisja przedłożyła 19 wniosków legislacyjnych. Wszystkie zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. Komisja przyjęła również 63 wnioski o charakterze nieustawodawczym i opublikowała 100 zawiadomień dotyczących gotowości na brexit. Dodała również, że Komisja zaproponowała, by Fundusz Solidarności Unii Europejskiej służył wsparciem dla przedsiębiorstw, na których twardy brexit odbije się najbardziej.