Wybory w Grupie Roboczej „Zdrowie i dobrostan zwierząt”

8 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Zdrowie i dobrostan zwierząt”. W pracach grupy Federację reprezentuje dr Adam Drosio, który podczas posiedzenia został ponownie wybrany na Wice Przewodniczącego.

Sprawozdanie w załączeniu