PREZYDIUM COPA-COGECA

Warszawa 08.12.2023

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydiów Copa-Cogeca jej przewodniczący Christiane Lambert i Ramon Armengol poinformowali o spotkaniu z wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej Marošem Šefčovičem. Przedstawiono mu poglądy organizacji na temat strategicznego dialogu z rolnikami, sytuacji polityk Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „od pola do stołu” wobec końca kadencji obecnej Komisji Europejskiej. Było to również okazja do przedstawienia najważniejszych postulatów Copa-Cogeca na kolejną kadencję. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że po stronie Komisji Europejskiej potrzebny jest Komisarza ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, który będzie równocześnie wiceprzewodniczącym wykonawczym Komisji Europejskiej.

Podczas dyskusji poruszono także kwestię relacji handlowych z Ukrainą. Import z tego kraju w dalszym ciągu wpływa do UE i dotyka zwłaszcza rynek: zbóż, nasion oleistych, miodu, drobiu i jaj. Północne i zachodnie państwa członkowskie UE, takie jak Niemcy czy Francja, również zaczynają odczuwać wpływ tego importu, co ma konsekwencje dla cen. – Unijni farmerzy obawiają się teraz wejścia w życie umowy o wolnym handlu z krajami Mercosur. Jej wejście w życie będzie oznaczać, że na unijnym rynku pojawią się południowoamerykańskie towary o wartości 2 mld euro rocznie. Tymczasem wraz z innymi polskimi organizacjami rolniczymi obliczyliśmy, że od początku agresji Rosji z Ukrainy wpłynęły towary rolne o wartości 6 mld euro. To dobrze pokazuje skale problemu – powiedział uczestnik posiedzenia Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Podkreślono, że w związku ze skalą eksportu rolnego z Ukrainy niezbędne jest uruchomienie przez Komisję Europejska klauzul ochronnych.

Copa-Cogeca z uznaniem wypowiada się o decyzji w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), która wyłączyła bydło z jej zapisów. Ale jednocześnie zwrócono uwagę, że jej przepisy będą nadal niezwykle uciążliwe dla małych i średnich hodowców świń czy drobiu. Z kolei odrzucenie przez Parlament Europejski wniosku Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia SUR to zdaniem Copa-Cogeca zdecydowany sygnał wysłanym do Komisji, która musi w końcu nawiązać dialog z rolnikami, przestać narzucać odgórnie cele, nie odmawiać przygotowania oceny skutków przyjęcia aktów legislacyjnych oraz przyznawać finansowanie planowanym reformom. Z zadowoleniem przyjęto także decyzję o przedłużeniu możliwości używania glifosatu o 10 lat.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.