PLATFORMA DS. DOBROSTANU ZWIERZĄT

Warszawa 21.12.2023

W grudniu w Brukseli odbyło się 14 posiedzenie Platformy Unii Europejskiej ds. Dobrostanu Zwierząt, w którym wziął udział Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych jako przedstawiciel COGECA. Głównym tematem rozmów była przygotowywana przez Komisję Europejską rewizja przepisów dotyczących transportu żywych zwierząt. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Stelli Kyriakides komisarz UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności.

Jakie zmiany proponuje Komisja Europejska ? 

Obowiązujące przepisy UE dotyczące zwierząt w transporcie mają już 20 lat. Zdaniem Komisji Europejskiej nie odzwierciedlają więc najnowszych osiągnięć naukowych oraz nie uwzględniają dostępnych narzędzi monitorowania i utrzymania minimalnych standardów dobrostanu zwierząt. Dlatego KE przedstawiła wniosek, w którym zaproponowała poprawę przepisów dotyczących transportu zwierząt. Do najważniejszy zmian należą m.in:

  • skrócenia czas podróży, a podczas długich podróży zwierzęta będą musiały być wyładowywane na okresy odpoczynku, karmienia i pojenia. Specjalne zasady będą miały zastosowanie do zwierząt przeznaczonych do uboju oraz do zwierząt wrażliwych, takich jak nieodsadzone cielęta i zwierzęta w ciąży,
  • transport w ekstremalnych temperaturach będą podlegał rygorystycznym warunkom, w tym ograniczeniu transportu wyłącznie do pory nocnej, gdy temperatura przekracza 30 stopni. Ponadto, gdy temperatura spada poniżej 0°C, należy przykryć pojazdy drogowe i kontrolować cyrkulację powietrza w pomieszczeniu dla zwierząt, aby chronić zwierzęta przed narażeniem na działanie chłodu wiatru podczas podróży. Jeżeli temperatura spadnie poniżej -5°C, przy zastosowaniu powyższych środków czas podróży nie powinien przekroczyć 9 godzin.

Głos rolników

Eksperci Copa-Cogeca zwracają jednak uwagę, że takie na sztywne zapisane reguły mogą nie przystawać do rzeczywistości, z powodu ogromnych różnic klimatycznych pomiędzy państwami członkowskimi UE. – W niektórych ciepłych krajach Unii Europejskich takich jak np. Hiszpania zwierzęta są przyzwyczajone do wysokich temperatur powyżej 30 stopni, bo takie mają gdy są na pastwiskach. Z kolei w innych krajach bydło przebywa w temperaturze poniżej 20 stopni poniżej 0 i ma się dobrze. Tak więc ograniczenia temperatury są bardzo krzywdzące w wielu przypadkach. Do tych kwestii należy podchodzić bardzo zdrowo rozsądkowo – mówi uczestnik posiedzenia Adam Drosio

Zdaniem ekspertów Copa-Cogeca firmy transportujące żywe zwierzęta powinny mieć dostęp do tzw. „security service” zapewniający przewoźnikom możliwość dostępu do opieki weterynaryjnej dla przewożonych zwierząt oraz możliwość zapewnienia zwierzętom wody, paszy i ściółki. Takie rozwiązanie jest konieczne w przypadkach losowych np. utknięcia transportu na granicy, gdy podróż wydłuża się o kilka dni czy tygodni lub w sytuacji wypadku drogowego lub awarii pojazdu.

Podczas posiedzenia zwrócono także uwagę, że do Unii Europejskiej wjeżdżają żywe zwierzęta, które nie spełniają nawet obecnych minimalnych unijnych standardów dobrostanu zwierząt w transporcie. Zdaniem Copa-Cogeca należy te kwestię uszczelnić, aby nie dopuszczać do warunków nierównej konkurencji.

Będą nowe wskaźniki dobrostanu

KE w ramach Platformy ds. Dobrostanu Zwierząt zainicjowała powstanie podgrupy, której celem będzie opracowanie wskaźników dobrostanu zwierząt w oparciu o dowody naukowe oraz powszechnie obowiązujące metodologie co pozwoli na taką jednolitą interpretację wskaźników dobrostanu we wszystkich krajach członkowskich. Obecnie stosowane są różne metodologie i wskaźniki, co utrudnia obiektywną ocenę i rożny poziom wdrożenia oraz egzekwowania obowiązujących przepisów.

Standardy Dobrostanu Zwierząt w hodowli zwierząt towarzyszących

Tak jak w przypadku hodowli zwierząt gospodarskich tak samo w przypadku zwierząt towarzyszących będą obowiązywać minimalne standardy dobrostanu, gdyż Komisja Europejska zauważyła, że ok. 44% gospodarstw domowych w UE ma zwierzę domowe. W ostatnich latach handel psami i kotami znacznie wzrósł, a jego roczna wartość wynosi 1,3 miliarda euro. Standardy dobrostanu zwierząt w przypadku profesjonalnej hodowli, trzymania i sprzedaży psów i kotów oraz ich transportu znacznie się różnią w poszczególnych państwach członkowskich i w różnych podmiotach gospodarczych. Z tego względu zostaną wprowadzone minimalne standardy dobrostanu zwierząt towarzyszących utrzymywanych w hodowli oparte o najlepsze praktyki i dowody naukowe.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych