KONIEC Z SUR. I CO DALEJ?

Warszawa 27.12.2023 r.

W grudniu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Kwestie Fitosanitarne” Copa-Cogeca, w którym wziął udział Mateusz Stankiewicz ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Podczas spotkania z zadowoleniem przyjęto decyzję Parlamentu Europejskiego, który ostatecznie odrzucił rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin (SUR). Jednak zdaniem polskiego eksperta nie oznacza to zakończenia sprawy, gdyż może ona wrócić.

Sprawa rozporządzenia dotyczącego zrównoważonego stosowania pestycydów (SUR) nie jest jeszcze zamknięta. Kolejne podejście do redukcji zużycia chemicznych środków ochrony roślin musi być bardziej realistyczne i oparte na dobrze przygotowanych planach oraz celach strategicznych związanych z poziomami redukcji. W interesie polskich producentów jest troska o bezpieczeństwo żywnościowe w krajach UE. Jednak bez zapewnienia alternatywnych metod ochrony roślin będzie to trudne do wdrożenia na poziom poszczególnych gospodarstw – powiedział po posiedzeniu Mateusz Stankiewicz.

Od stycznia prezydencję w Unii Europejskiej przejmuje Belgia. Pierwsze spotkanie techniczne belgijskiej prezydencji w sprawie SUR przewidziane jest na 24 stycznia. Priorytetami belgijskiej polityki w tym zakresie będzie promowanie Integrowanych Metod Ochrony Roślin, stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz poprawa propozycji dotyczących celów redukcyjnych.

Zebrani w Copa-Cogeca eksperci z dużą satysfakcją przyjęli także informacje na temat przedłużenia przez Komisję Europejską na 10 lat zezwolenia na glifosat w UE. Wprowadzone ograniczenia w stosowaniu glifosatu są zgodne z postulatami organizacji rolniczych. – Od dawna mówiliśmy, że nawet Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie określił żadnych krytycznych obszarów jeżeli chodzi o wpływ glifosatu na zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Glifosat jest niezbędnym narzędziem do realizacji założeń rolnictwa regeneratywnego. Dzięki niemu jest także możliwa skuteczna zintegrowana ochrona roślin przed chwastami. Proponowany przez tzw. organizacje ekologiczne zakaz jego stosowania nie miałyby żadnego uzasadnienia – podsumował M. Stankiewicz.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.