FORUM BIZNESU W TARRAGONIE

Warszawa 28.12.2023 r.

W dniach 9-10 listopada br. w hiszpańskiej Tarragonie, odbyło się Forum Biznesu Prezydencji Cogeca, którego hasłem przewodnim było „Wsparcie dla przyszłości rolnictwa: Znaczenie spółdzielni dla kształtowania nowego pokolenia młodych rolników”. W forum wziął udział Marian Sikora Przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Kryzys demograficzny stał się faktem

Obecnie rolnictwo unijne stoi w obliczu kryzysu demograficznego oraz pogłębiającego się niedoboru młodych rolników. Porzucanie gospodarstw i wyludniania się wsi w Europie stało się smutną rzeczywistością. Przyszłość europejskiego rolnictwa jest zagrożona, zważywszy na to, że jedynie 11% europejskich rolników ma mniej niż 40 lat, a znacząca część populacji rolnej zbliża się do momentu przechodzenia na emeryturę. – Stawiamy czoła prawdziwej groźbie porzucania gruntów i wyludniania się wsi. Jako reprezentanci europejskich rolników mamy obowiązek mówić o tym głośno tak, aby o tej bardzo niepokojącej sytuacji usłyszeli decydenci w całej UE. Musimy także pracować nad rozwiązaniem tego problemu i podsuwać politykom gotowe rozwiązania – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Rola spółdzielni rolniczych

Podczas Forum Biznesu podkreślono, że europejskie spółdzielnie rolnicze stanowią integralną część wiejskiego życia. Oprócz zapewniania żywności europejskim konsumentom, tworzą miejsca pracy, napędzają działalność gospodarczą oraz są fundamentem życia społecznego na obszarach wiejskich. Spółdzielnie są głęboko zakorzenione w społeczności wiejskiej. Jako przedsiębiorstwa będące własnością rolników, które skupiają się na długookresowym oraz zrównoważonym rozwoju, mogą stać się kluczowym narzędziem, służącym objęciu tego wyzwania demograficznego, zapewniając młodym ludziom przyszłość w rolnictwie i rewitalizując europejskie społeczności wiejskie.

Z tego powodu, kolejna edycja Forum Biznesu Prezydencji Cogeca skupiła się na kluczowej roli spółdzielni rolnych w zapewnieniu wymienialności pokoleń, co stanowi priorytet Cogeca i jej członków. Wydarzenie było platformą dla młodych rolników i spółdzielni reprezentujących rożne sektory, służącą opracowaniu korzystnych dla spółdzielni przepisów, dzieleniu się najlepszymi praktykami i ukazaniu, w jaki sposób spółdzielnie rolne mogą zwiększać zaangażowanie młodych rolników. Celem wydarzenia było promowanie roli spółdzielni rolnych w kształtowaniu nowego pokolenia europejskich rolników i zapewnieniu zrównoważonej przyszłości rolnictwa.

Jak pomóc młodym rolnikom?

Efektem pracy Forum Biznesu były konkretne pomysły, które poprzez wsparcie młodych rolników mają rozwiązać problem kryzysu demograficznego europejskiej wsi. Należą do nich m.in.:

 • wspieranie projektów zawodowych młodych ludzi i kierowanie ich bezpośrednio do osiągnięcia długoterminowych celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych,
 • zapewnienie rolnikom i właścicielom lasów przewag konkurencyjnych poprzez poprawę opłacalności produkcji i zmniejszenie kosztów operacyjnych,
 • ułatwienie wsparcia finansowego młodym przedsiębiorcom rolnym dla projektów typu start-up lub przejęć firm,
 • ułatwienie dla młodych rolników w dostępnie do gruntów rolnych,
 • wspieranie wdrażania innowacji i zaangażowania młodych rolników w działania i projekty oparte na technologiach cyfrowych,
 • zabezpieczenie dochodów młodych rolników i wsparcie narzędzi zarządzania ryzykiem,
 • świadczenie usług doradczych dla młodych rolniczek i rolników,
 • zachęcanie do czynnego angażowania się młodych rolników w działania na rzecz rozwoju spółdzielni w celu zapewnienia zmian pokoleniowych,
 • opracowanie programów szkoleniowe dla nowych członków spółdzielni, których celem będzie poprawa kompetencji z zakresu zrównoważony rozwoju, cyfryzacja oraz biogospodarki i gospodarka obiegu zamkniętego,
 • ułatwianie dostępu do międzynarodowych staży i możliwości mentoringu, promowanie współpracy wewnętrznej i współpracy pomiędzy dużymi a małymi spółdzielniami oraz pomiędzy młodymi a doświadczonymi pracownikami,
 • zapewnienie młodym liderom możliwości zrozumienia rozwój spółdzielni działających w innych krajach, w tym poprzez wymianę najlepszych praktyk i wizyty studyjne,
 • zacieśnianie relacji z wyspecjalizowanymi bankami w celu ułatwienia dostępu do finansowanie działalności młodych rolników,
 • kontynuowanie pracy w ramach Cogeca jako platformy strategicznej w celu wymiany najlepszych praktyk i strategii rozwiązywania problemów kryzysu demograficznego.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.