NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO RATOWNIKA

Warszawa 29.12.2023 r.

W grudniu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca” w której wziął udział Marcin Gryn ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. Podczas debaty podkreślono rolę rolnictwa, nie tylko w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, ale także jako źródła utrzymania rodzin rolniczych, które zarządzają i prowadzą gospodarstwa w Unii Europejskiej. W Europie najbardziej popularne są gospodarstwa rodzinne i należy zadbać o ich przyszłość. Jeżeli nie zostanie to zapewnione tradycyjne rodzinne gospodarstwa będą zamierać, na koszt powstawania koncernów i gigantów wzorem tych działających na Ukrainie.

Jak rozwiązać problem Ukrainy?

Istotnym tematem debaty były kwestie ukraińskie. Zdaniem polskiego eksperta UE w zbyt małym stopniu skupiła się na rozwiązaniu jednego z najistotniejszych obecnie problemów producentów zbóż, jakim jest integracja rynku europejskiego i ukraińskiego. – Uważam, że istotną kwestią, którą powinniśmy podnieść jest kryzys związany z wojną toczącą się na Ukrainie. Polscy rolnicy zaangażowali się w pomoc wschodnim sąsiadom, natomiast krzywdzące dla rolników zarówno polskich jak i pozostałych krajów przyfrontowych, jest pozywanie ich przez władze ukraińskie do instytucji UE pod zarzutem utrudniania tranzytu zbóż ukraińskich. W ramach grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca powinniśmy zająć stanowisko, które pomoże w modernizacji infrastruktury portowej oraz eksportowej, aby pomóc rolnikom ukraińskim w sprzedaży zbóż na rynki światowe. Ale tak aby nie ucierpieli przy tym rolnicy z innych krajów. Uważam, że nasza pomoc będzie możliwa tylko i wyłącznie w przypadku, jeśli sami nie będziemy potrzebować pomocy. Najważniejsza jest bowiem zasada bezpieczeństwa ratownika. Uważam, że gwałtowny napływ i wzrostu udziału zbóż ukraińskich na rynku europejskim jest najpoważniejszym problem z jakim muszą mierzyć się europejscy rolnicy, a konflikt pomiędzy rolnikami europejskimi, a ukraińskimi niepotrzebnie narasta. Powinniśmy pracować nad rozwiązaniami przyszłościowymi, które będą integrować nasze rynki zbóż, a nie rodzić konflikt interesów, jak dzieje się w roku obecnym – powiedział podczas posiedzenia Marcin Gryn ekspert FBZPR.

Priorytety prac

Uczestnicy spotkania omówili także pozostałe priorytety prac na 2024 r. Będą należeć do nich m.in. utrzymanie zrównoważonych systemów żywnościowych, kwestia zarządzania ryzykiem w nowej WPR w kontekście zmieniających się warunków pogodowych w Europie, strategia białkowa, nowe techniki hodowli roślin, rolnictwo precyzyjne, odstępstw od niektórych norm GAEC jako potrzeba zapewnienia gruntów rolnych pod uprawę oraz przyszłości środków ochrony roślin. W planach na 2024 r. są także spotkania z eurodeputowanymi w gospodarstwach rolnych w Belgii. Będzie to okazja do zaprezentowania bieżących problemów i bolączek europejskich rolników.

Jakie prognozy na 2024 r. ? 

Delegacje krajów członkowskich Copa-Cogeca odbyły także dyskusję na temat sytuacji na rynku zbóż na przestrzeni lat 2014-2024. Nie było zaskoczeniem, że globalna produkcja zbóż wzrosła, ale także wzrosła ich konsumpcja. Eksperci prognozują, że w sezonie 2023-2024 produkcja pszenicy będzie niższa niż jej konsumpcja, więc zapasy mogą ponownie spać. W odróżnieniu od pszenicy, prognozuje się że zapasy kukurydzy, pozostaną na stabilnym poziomie, a jej produkcja będzie na wyrównanym poziomie z tempem konsumpcji. Głównym czynnikiem ograniczającym ilość i jakość produkcji w obecnym sezonie byłe warunki pogodowe, panujące w Europie. Zdaniem ekspertów trudno obecnie prognozować przyszłość rynku zbóż, ze względu na dynamikę rynku i nieprzewidywalność w przypadku udziału zbóż ukraińskich na rynkach światowych.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych.