KOMUNIKAT COPA-COGECA

Warszawa 21.03.2023

Za późno, za mało i niespójnie – Komisja Europejska musi już dokonać przeglądu swojej propozycji nadzwyczajnego wsparcia dla rolników dotkniętych skutkami ukraińskiego eksportu.

Copa i Cogeca wspierają ukraińskie społeczności rolnicze od czasu rozpoczęcia wojny przez Rosję, akceptując korytarze solidarnościowe i zniesienie ceł na import towarów rolnych. W związku z tym rosnący import z Ukrainy, stanowi poważne wyzwanie dla rolników i spółdzielni w regionach przygranicznych, przez które odbywa się tranzyt towarów. W tym kontekście wsparcie Unii Europejskiej w tych sąsiadujących regionach ma kluczowe znaczenie i zostało obiecane przez Komisję Europejską. Ponieważ trwają dyskusje nad pierwszym rozporządzeniem wykonawczym, już dziś wiadomo, że obiecane wsparcie nie spełnia oczekiwań i będzie wyraźnie niespójne.

Europejskie grunty rolne otaczające Ukrainę mają strategiczne znaczenie dla całej Europy. Rolnicy i spółdzielnie w tych regionach musieli stawić czoła skumulowanym skutkom kryzysu COVID, rosnącym cenom energii i kluczowych środków produkcji oraz poważnej suszy w 2022 r. Ponadto zakłócenia związane z ukraińskim eksportem sprawiły, że sytuacja w krajach takich jak Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja stała się napięta.

W tym kontekście Komisja Europejska zapowiedziała, prezentując swoją inicjatywę „Korytarzy solidarnościowych”, utworzenie nadzwyczajnego wsparcia dla rolników, których dotyczy ta polityka. Dziś dyskutowane są pierwsze elementy rozporządzenia wykonawczego i pojawiają się pierwsze dane liczbowe. Copa i Cogeca jest zdegustowana proponowanymi kwotami, które są całkowicie nieproporcjonalne, biorąc pod uwagę skalę zakłóceń, z jakimi borykają się rolnicy w krajach otaczających Ukrainę! Co więcej, nie wszystkie dotknięte kraje zostały uznane za otrzymujące pomoc w nagłych wypadkach. Wreszcie, oczekuje się, że fundusze będą tylko jednorazową płatnością, uruchomioną w trzecim kwartale roku, pozostawiając społeczności rolnicze w tych regionach w zawieszeniu do tego czasu.

Chociaż Komisja Europejska musi być konsekwentna w udzielaniu wsparcia ukraińskim rolnikom, nie może zapominać o swoich własnych rolnikach! Rozporządzenia wykonawczego wymaga pełnego przeglądu, aby społeczność rolników mogła go potraktować poważnie. Ponadto rolnicy nie tylko muszą otrzymać rekompensatę za już poniesione straty, ale w przyszłości potrzebna będzie dalsza pomoc, ponieważ sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie. Wreszcie, aby ograniczyć przyszłe skutki, należy inwestować w rozbudowę infrastruktury pasów solidarnościowych, przy jednoczesnym utrzymaniu rygorystycznych kontroli sanitarnych i fitosanitarnych.