INFORMACJA FBZPR: NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z REDUKTOR KAPITAL

Wychodząc naprzeciw problemom, które w obecnych czasach dotykają szczególnie branżę rolną nawiązaliśmy współpracę z firmą Reduktor Kapital Sp. z o.o.

Dotychczasowe sukcesy spółki Reduktor Kapital utwierdziły Federację, że jest to wiarygodny partner, który może skutecznie pomóc producentom rolnym w ratowaniu ich biznesu przed bankructwem.

Jesteśmy przekonani, że wspólne działania Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych z Reduktor Kapital Sp. z o.o. przyniosą  wymierne korzyści dla polskich gospodarstw rolnych. Nie tylko pozwolą im dalej funkcjonować ale również wzmocnić i ugruntować silną pozycję w Polsce jak i za granicą.

Na dedykowanej stronie prawodlarolnika.pl mogą już zgłaszać się podmioty szukające pomocy prawnej.

Restrukturyzacja dla gospodarstwa rolnego to proces, który może pomóc poprawić jego kondycję finansową. W dzisiejszych czasach wielu rolników prowadzących działalność boryka się z problemami finansowymi, które wynikać mogą z wielu czynników, takich jak niskie ceny produktów, trudne warunki klimatyczne czy też wciąż rosnące koszty produkcji. W takiej sytuacji warto zwrócić uwagę na możliwości, jakie daje współpraca z Reduktor Kapital.

Pomoc prawna polega na wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej, finansowej lub operacyjnej gospodarstwa. Ma ona na celu poprawę efektywności działania i zwiększenie konkurencyjności. W przypadku gospodarstw rolnych, proces ten może obejmować zmiany w organizacji produkcji, sposobie finansowania działalności, czy też modernizacji sprzętu i maszyn.

Jedną z wielu oferowanych możliwości  jest przekształcenie gospodarstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub inną formę prawną. Daje to wiele korzyści, takich jak ochrona prywatnego majątku właściciela przed wierzycielami, bądź możliwość pozyskania kapitału od ewentualnych inwestorów.

Kolejnym rodzajem pomocy dla gospodarstwa rolnego, jest refinansowanie kredytów i pożyczek. Proces ten polega na zaoferowaniu bankowi , który udzielił kredytu, nowego planu spłaty zadłużenia. W większości takich przypadków,  banki skłonne są do negocjacji warunków spłaty kredytu, pod warunkiem, że zostanie przedstawiony realny plan działania.

Ponieważ nie ma jednego, uniwersalnego sposobu na pomoc prawną dla gospodarstwa rolnego,  warto skontaktować się z doświadczoną firmą, która pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie i skutecznie przeprowadzi przez cały proces restrukturyzacji. specjalizujący się w prawie rolnym, znają specyfikę tego sektora i wiedzą, jakie są obecne możliwości i ograniczenia. Przygotują oni niezbędne dokumenty i pomogą w negocjacjach z wierzycielami.