GRUPA ROBOCZA „WOŁOWINA I CIELĘCINA”

Warszawa 03.04.2023

30 marca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca, w którym wziął udział Jacek Zarzecki ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

Jak zapewnić dobrostan zwierząt ?

Głównym tematem rozmów był trwający właśnie przegląd unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. Zwrócono uwagę na kolejną ekspertyzę naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) tym razem dotyczącą trzymania cieląt w jednoosobowych kojcach. Zdaniem EFSA cielęta powinny być trzymane w małych grupach przez pierwsze tygodnie życia i należy unikać korzystania z indywidualnych kojców, aby poprawić ich dobrostan. – Staramy się być świętsi od papieża. Unia Europejska ma najbardziej restrykcyjne normy dobrostanowe na świecie. To co proponują eksperci EFSA jest jednostronnym podejściem do tematu, który nie zawiera ekonomicznej i społecznej oceny skutków wprowadzenia takich zmian. Dobrostan jest dla nas priorytetem, ale musimy pamiętać, że hodowcy prowadzą działalność gospodarczą i na końcu wszystkiego musi to się opłacać– powiedział Jacek Zarzecki z PZHiPBM.

Klauzule lustrzane to fikcja

Dokonano także analizy umów handlowych z Australią, Indiami, Tajlandią, Indonezją, Meksykiem oraz umowy Mercosur. – Zwrócono uwagę, że tzw. klauzule lustrzane są martwym przepisem. Unia Europejska w praktyce nie jest w stanie zagwarantować sobie, aby dozwolony był tylko import towarów wyprodukowanych przy zastosowaniu wyśrubowanych i kosztownych norm jakie obowiązują unijnych rolników. To nie są równe warunki konkurencji – skomentował J. Zarzecki z PZHiPBM.

Brak szczegółów

Podczas posiedzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej Środowisko przedstawili także plan dojścia do neutralności klimatycznej przez unijny sektor hodowlany. –Prezentacja była bardzo ogólna i bez szczegółów. Wzbudziło to bardzo wiele kontrowersji wśród uczestników posiedzenia. Takie traktowanie tematu nie wzbudza zaufania rolników wobec planów wprowadzenia głównych założeń Europejskiego Zielonego Ładu – dodał Jacek Zarzecki.

Dyrektywa IED do zmiany !

Przedmiotem dyskusji była także unijna dyrektywa o emisjach przemysłowych IED. Delegacje wszystkich krajów mocno podkreślały, że należy zrobić wszystko, aby uciążliwy i kosztowny system administracyjny wprowadzany tą dyrektywą dotyczył jak najmniejszej liczby gospodarstwa hodowlanych. – To, że Komisja Europejska mówi dziś o „instalacjach rolno-przemysłowych”, aby opisać gospodarstwa rodzinne pokazuje, że istnieje totalne niezrozumienie, co do rzeczywistości hodowli zwierząt – powiedział Jacek Zarzecki po posiedzeniu grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca.

Wybory nowych przewodniczących

Podczas posiedzenia odbyły się także wybory kierownictwa grupy roboczej „Wołowina i cielęcina” Copa-Cogeca. Jej przewodniczącym został Dominique Fayel z Francja, a wiceprzewodniczącym Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego oraz Brendan Golden z Irlandii. Gratulujemy!!!

Przypominamy także, że obecnie następujący eksperci Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych pełnią funkcję kierownicze w grupach roboczych Copa-Cogeca:

  • „Promocja” – Przewodniczący Jerzy Wierzbicki (Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego),
  • „Mleko i produkty mleczne” – Wiceprzewodnicząca Dorota Grabarczyk (Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka),
  • „Zdrowie i dobrostan zwierząt” – Wiceprzewodniczący Adam Drosio
  • „Ziemniaki” – Wiceprzewodniczący Wiesław Grudzień (Stowarzyszenie Polski Ziemniak),
  • „Tytoń” – Wiceprzewodniczący Ryszard Piątek(Krajowy Związek Plantatorów Tytoniu).

Z kolei pierwszą I wiceprzewodnicząca COGECA jest Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.