GRUPA ROBOCZA „MLEKO i PRODUKTY MLECZNE”

Warszawa 20.03.2023 r.

Na początku marca odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca. W spotkaniu uczestniczyła ekspertka Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Dorota Grabarczyk z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Rosnące koszty produkcji

Delegacje wszystkich krajów członkowskich Copa-Cogeca zwróciły uwagę na utrzymujące się na wysokim poziomie koszty produkcji. W Unii Europejskiej w

2022 roku produkcja była na stabilnym poziomie i na takim poziomie powinna się utrzymać również w 2023 roku. Od początku bieżącego roku ceny mleka spadają. Sytuacja producentów mleka jest bardzo trudna. Zmniejsza się różnica pomiędzy cena mleka ekologicznego a mleka konwencjonalnego.

Jaka sytuacja w Polsce?

W Polsce w grudniu 2022 roku pogłowie krów mlecznych, w relacji rocznej, wzrosło o 0,1% do poziomu 2 037 tys. sztuk. Średnia cena mleka w 2022 roku wynosiła około 48,83 EUR, a w grudniu ukształtowała się na poziomie 58,6 EUR. W styczniu nastąpiła korekta ceny mleka. Średnia cena wyniosła 52,24 EUR i była o około 11% niższa niż w grudniu. Skup mleka w 2022 roku był o 2,2% wyższy niż w roku 2021.

W Polsce utrzymuje się bardzo wysoka inflacja, w styczniu wynosiła 17,2%. Konsumpcja mleka i produktów mlecznych spada. Koszty produkcji nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie. Od grudnia 2022 roku do końca 2023 roku rząd ustalił maksymalną cenę energii elektrycznej powyżej limitu 3000 kWh na gospodarstwo rolne. Uważamy, że limit jest zdecydowanie za mały, zwłaszcza dla gospodarstw mlecznych, które podczas doju potrafią zużyć 9 kWh na godzinę – mówiła po posiedzeniu Dorota Grabarczyk z PFHBiPM.

Reforma ustawodawstwa dotycząca dobrostanu zwierząt

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” Copa-Cogeca dyskutowano na temat reformy prawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. Komisja Europejska pracuje nad zmianami, które mają zostać przedstawiona we wrześniu 2023 r. Do niedawna planowano prezentacje nowych przepisów na listopad 2023 r., ale Komisja zdecydowała o przyspieszeniu swoich prac.

Reforma dotycząca dobrostanu zwierząt jest częścią szerszej strategii „Od pola do stołu”, która jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) został upoważniony przez Komisję Europejską do przeprowadzenia kompleksowej oceny przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

Oceny EFSA opierają się jednak wyłącznie na literaturze naukowej dotyczącej dobrostanu zwierząt i nie zawierają analizy społeczno-ekonomicznej. Tymczasem jeżeli chcemy zmierzać w kierunku zrównoważonej produkcji mleka przy wprowadzaniu zmian trzeba wziąć pod uwagę trzy elementy: dobrostanowy, społeczny oraz ekonomiczny – podsumowuje D. Grabarczyk z PFHBiPM.