ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2024 – WYBÓR WYKONAWCY

29 kwietnia 2024

29 kwietnia 2024

Komisja w dniu 29 kwietnia 2024 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Ziemniaki czy kartofle? Wybierz, smakuj i jedz” – edycja VII, wybrała  Agencję ITBC Communication Sp. z o.o. (ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 4/2024 odpowiedziała 1 agencja.