ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2024 – WYBÓR WYKONAWCY

23 kwietnia 2024

23 kwietnia 2024

Komisja w dniu 22 kwietnia 2024 r., do realizacji kampanii promocyjno – edukacyjnej „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!” – edycja V, wybrała  Agencję ITBC Communication Sp. z o.o. (ul. Kaleńska 5, 04-367 Warszawa).

Na Zapytanie ofertowe nr 3/2024 odpowiedziała 1 agencja.