WYBORY W COPA

W tym tygodniu w Copa odbędą się wybory nowych władz organizacji. Przed nimi trudne wyzwania w postaci negocjacji nad nową Wspólną Polityką Rolną oraz unijnym budżetem na koleje 7 lat. Nowa Prezydencja będzie musiała także dokładnie przyglądać się porozumieniom o wolnym handlu, które mogą pogorszyć sytuację konkurencyjną wielu unijnych farmerów.

Na stanowisko Prezydenta Copa wystartuje dwóch kandydatów: Francuzka Christiane Lambert oraz Polak Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Przed nowymi władzami Copa poważne wyzwania. Przede wszystkim oczekuje się, że w tym roku, jeszcze podczas niemieckiego przewodnictwa w Unii Europejskiej, ruszą negocjacje nad nową Wspólną Polityką Rolną oraz Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE. Stanowisko Copa w tym temacie jest jednoznaczne. Nie ma zgody na obciążanie unijnych farmerów dodatkowymi wymogami środowiskowymi i klimatycznymi przy zmniejszeniu wydatków na rolnictwo.
Kończąca właśnie swoją kadencję Prezydencja wyraziła niezadowolenie z przedstawionej propozycji unijnego budżetu. Zdecydowanie podkreślono, że budżet jest za mały w porównaniu ze zobowiązaniami i ograniczeniami jakie wprowadza strategia „Od pola do stołu” oraz strategia „Bioróżnorodności”. Dodatkowo trzeba pamiętać o obecnych kłopotach z płynnością finansową spowodowanych przez epidemię koronawirusa, która podcięła nasze dochody – mówi Marian Sikora odchodzący wiceprezydent Copa oraz przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Nowe władze Copa na pewno będą dokładnie się przyglądać działaniom kolejnego komisarza ds. handlu. Po ustąpieniu z tego stanowiska Phila Hogana nie wiadomo jeszcze kto go zastąpi. Priorytetem będzie dbanie o to, aby nowe umowy liberalizujące handel uwzględniały interesy rolników i nie pogarszały ich konkurencyjności. – Potrzebny jest komisarz, który zrozumie potrzeby rolników, a nie bezrefleksyjnie wierzy, że znoszenie barier w handlu jest dobre na wszystko. W efekcie na unijny rynek często trafia żywność wytworzona w sposób, który w Unii Europejskiej jest zakazany – tłumaczy Marian Sikora.

Kolejnym tematem ostatniego posiedzenia Prezydencji Copa obecnej kadencji, był pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń wśród dzików wykryty na terenie Niemiec. Wyrażono ogromne zaniepokojenie tym faktem, który może mieć tragiczne skutki dla całego sektora wieprzowiny w Unii Europejskiej.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.