W SEJMIE O PLANIE STRATEGICZNYM

Warszawa 19.12.2022

W Sejmie odbyła się konferencja „Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027” z udziałem Janusza Wojciechowskiego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi oraz Henryka Kowalczyka wicepremiera i ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Podczas spotkania przedstawione zostały szczegóły Planu Strategicznego WPR. Organizacje rolnicze skupione w Copa-Cogeca od dawna podkreślały, że wprowadzenie w życie zasad Europejskiego Zielonego Ładu niesie dla europejskich rolników bardzo wiele zagrożeń. – Wiele instytutów naukowych i uniwersytetów potwierdza nasze obawy, że pomysły Komisji Europejskiej na ratowanie klimatu doprowadzą do spadku produkcji rolniczej.  A to niestety oznacza spadek naszych dochodów. Cały świat jest zdumiony, że Europa, która produkuje tak zdrową i bezpieczną żywność, która znajduje uznanie na globalnych rynkach, chce wprowadzić jakieś samoograniczenia. Walka o klimat jest ważna, ale idziemy teraz w niebezpiecznym kierunku – mówił w Sejmie Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Nie mniej organizacje branżowe postanowiły wziąć aktywny udział w konsultacjach na temat PS WPR. Także po zatwierdzeniu jego ostatecznej wersji postulowały wprowadzenie zmian wskazując, że niektóre ustalone z KE przepisy szkodzą rolnikom. Dlatego z zadowoleniem przyjęły ostatnie decyzje Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny, który zaproponuje Komisji Europejskiej zmiany. Będą one dotyczyć rezygnacji z połączenia w płodozmianie zboża i rzepaku, których maksymalny udział w strukturze zasiewów określony jest obecnie na 65%. Druga zmiana będzie dotyczyć zmian w zasadach działań dobrostanowych i chowu uwięziowego. – Na szczęście Bruksela przerzuciła na kraje członkowskie opracowanie Planów Strategicznych, które mają wprowadzać Europejski Zielony Ład w praktyce. Dzięki temu rolnicy i ich związki branżowe otrzymały wpływ na ostateczny kształt tego dokumentu. Z tej możliwości skorzystaliśmy – kontynuował M. Sikora z FBZPR.

Wprowadzenie dwóch poprawek do Planu Strategicznego to krok w dobrym kierunku, który ułatwi życie rolnikom, ale do załatwienia pozostają jeszcze inne sprawy.
Oczekujemy na twardy sprzeciw ministerstwa rolnictwa wobec unijnych planów ograniczenia stosowania środków ochrony roślin o 50%. Przypominam, że takie preparaty to lekarstwa dla roślin oraz gwarancja plonu i jakości dla rolników. Takie absurdalne przepisy podkopią bezpieczeństwo żywnościowego całej Europy – stwierdził M. Sikora.

Przewodniczący Rady FBZPR podkreślił w Sejmie jak ważną rolę we wprowadzaniu nowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej będzie miało doradztwo rolnicze. – Skala zmian jest bardzo duża, a wnioski trzeba będzie składać już 15 marca. W tych wnioskach musimy ująć eko-schematy i dobrostan, a to nie będzie takie łatwe – zwrócił uwagę M. Sikora.

Jak informuje MRiRW Plan Strategiczny WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych. W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro. W sumie, środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich zaplanowane w PS WPR 2023-2027 wynoszą 25,2 mld EUR.