VIDEOKONFERENCJA Z PREZYDENTEM

Prezydent Andrzej Duda i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut Gospodarki Rolnej wideokonferencji z przedstawicielami organizacji rolniczych oraz branżowych pod hasłem „Rolnictwo w czasie kryzysu”. Celem spotkania było omówienie sytuacji w rolnictwie w związku z trwającą w Polsce epidemią koronawirusa.

Podczas spotkania Prezydent RP wraz z szefem resortu rolnictwa wysłuchali raportu dotyczącego sytuacji w poszczególnych sektorach produkcji rolno-spożywczej oraz w polskich gospodarstwach rolnych. Uczestnicy spotkania podkreślili, że skutecznym sposobem na szybkie odbudowanie możliwości produkcyjnych będzie wspólne działanie w kierunku budowania postaw w duchu patriotyzmu konsumenckiego.

Przedstawiciele organizacji branżowych przedstawili prezydentowi oraz ministrowi Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu propozycje rozwiązań, które wsparłyby polskie rolnictwo w tym trudnym okresie. W wideokonferencji wziął udział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, który zwrócił się z prośbą o poparcie przez rząd oraz Prezydenta propozycji odroczenie prac nad strategią „Od pola do stołu” oraz Nowym Zielonym Ładem. – Taki wniosek został już złożony przez FBZPR oraz Copa-Cogeca na ręce przewodniczącego Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego.  Zdaniem FBZPR realizacja w czasie pandemii koronawirusa tych pomysłów stanowi poważne zagrożenie dla ciągłości produkcji rolniczej. Co więcej nie do końca są znane skutki wprowadzenia tych reform – Marian Sikora.

Marian Sikora poinformował także, że  w ramach prac w Copa-Cogeca został uzgodniony wspólny sprzeciw wobec udzielania przez Komisję Europejską jakichkolwiek dalszych koncesji i taryf na ukraińskie produkty rolnicze. Nadmierny eksport żywności z tego kraju wpływa bowiem negatywnie na europejski rynek zbóż, mięsa drobiowego, pomidorów oraz miodu.

Podczas dyskusji dopytywano ministra rolnictwa o przewidywaną wysokość pomocy dla rolników w związku z ustanowieniem przez Komisję Europejską pakietu pomocowego przeznaczonego dla różnych sektorów gospodarki. Marian Sikora przewodniczący FBZPR pochwalił decyzję o uruchomieniu sprzedaż płodów rolnych na targowiskach co pozwala rolnikom produkującym owoce i warzywa zaopatrywać konsumentów w zdrowe i świeże produkty. Zwrócił uwagę, że w najgorszej sytuacji finansowej jest branża ogrodnicza która nie sprzedała ponad 80% swojej produkcji z marca, a kwiecień zapowiada się podobnie. – Ale do FBZPR swoje problemy zgłosiły także Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego,  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Izba Mleka, Polski Związek Hodowców Koni, Polski Związek Pszczelarski, Polski Związek Ogrodniczy, Polskie Towarzystwo Rybackie, Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych oraz Związek Producentów Ryb – Organizacja Producentów. Brak płynności finansowej w tych branżach spowoduje wyhamowanie produkcji, problemy ze spłatą kredytów oraz z utrzymaniem pracowników. Z kolei brak produkcji to brak eksportu, który dawał dodatnie saldo w bilansie handlu zagranicznego – dodał Marian Sikora, który zaapelował do władz, aby w rządowej Tarczy Antykryzysowej znalazły się instrumenty na utrzymanie  płynności finansowej gospodarstw rolnych.

M. Sikora zauważył także, że dla rolników bardzo ważna jest niezakłócona praca polskich zakładów przetwórczych, która gwarantuje sprzedaż naszych nadwyżkowych produktów na europejskim rynku. Nie wykluczył, że w niedługim czasie niezbędne będzie przygotowanie programu prywatnego przechowalnictwa dla wytworzonych, ale nie sprzedanych produktów.

FBZPR z zadowoleniem przyjęła inicjatywę MRiRW zmierzającą do namawiania konsumentów do zakupów polskich produktów. Ale jednocześnie zwróciła uwagę, że z podobnymi inicjatywami wychodzą inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, co może negatywnie wpłynąć na nasz eksport do UE. Marian Sikora zaapelował także, aby nie zabraniać myśliwym odstrzału sanitarnego dzików, gdyż teraz jest najlepszy okres do ich poszukiwań. – ASF jest nadal groźny. A szkody wyrządzane przez ASF oraz dziki na polach to strata dla rolników i budżetu – dodał M. Sikora.

Zdaniem FBZPR jednym z priorytetów rządu powinno być także stworzenie możliwości legalnej pracy przebywających już w Polsce pracowników sezonowych. Należy także ułatwić przyjazd nowym pracownikom.

Spotkania z ministrem rolnictwa i przedstawicielami organizacji branżowych odbywają się od początku pandemii. Udział w wideokonferencji „Rolnictwo w czasie kryzysu” organizowanej przez Instytut Gospodarki Rolnej wzięli: Prezydent RP Andrzej Duda, Jan Krzysztof Ardanowski – minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agnieszka Maliszewska – Polska Izba Mleka, Jerzy Wierzbicki – Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Jacek Zarzecki – Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Dariusz Goszczyński – Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Szczepan Wójcik – Instytut Gospodarki Rolnej, Witold Choiński – Związek Polskie Mięso, Daniel Żurek – Związek Polski Przemysł Futrzarski, Wiesław Różański – Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych, Marian Sikora – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych.