POŚPIECH W CZASIE KRYZYSU NIE JEST WSKAZANY

Należy odroczyć publikację komunikatu w sprawie strategii „Od pola do stołu” oraz ponownie zastanowić się nad skutkami jej wprowadzenia. Obecnie rolnicy muszą zapewnić Europejczykom nieprzerwane dostawy żywności a nie martwić się kolejną reformą Wspólnej Polityki Rolnej.

Przyjęcie komunikatu w sprawie strategii „Od pola do stołu” Komisja Europejska planuje na koniec kwietnia. Dokument będzie dotyczył planu wprowadzenia systemu zrównoważonej produkcji żywności i jest częścią polityki Nowego Zielonego Ładu, która jest obecnie priorytetem dla Brukseli. – Rolnicy w całej Europie wskazują, że to nie miejsce i nie pora. Obecnie ważniejsza jest walka ze skutkami epidemii koronawirusa. A tu szczególne miejsce odgrywa rolnictwo, które musi zapewnić nieprzerwane dostawy żywności dla całego pogrążonego w kryzysie kontynentu – powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Producentów Rolnych oraz wiceprezydent Copa.

Federacji Branżowych Producentów Rolnych przypomina, że rolnicy w całej Europie doświadczają negatywnych skutków oddziaływania pandemii. Przerwanie łańcuchów dostaw wewnątrz jednolitego europejskiego rynku oraz trudności w dostarczeniu towarów na rynki eksportowe już odbijają się na dochodach rolników i stanowią zagrożenie dla ciągłości produkcji.

Tymczasem niektóre z aktualnie rozważanych celów strategii „Od pola do stołu” mogą mieć dalekosiężne konsekwencje dla ilości żywności wytwarzanej w UE, a co za tym idzie dla bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu. Copa – Cogeca popiera przejście na bardziej zrównoważone systemy produkcji rolnej, ale w obecnej sytuacji pandemii potrzeba na to więcej czasu. Stąd apel o odroczenie publikacji komunikatu w sprawie strategii „Od pola do stołu”. – Ze względu na fakt, że inicjatywa ta pociągnie za sobą poważne skutki gospodarcze, społeczne i środowiskowe, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji politycznych lub regulacyjnych Komisja Europejska musi koniecznie przeprowadzić wstępną ocenę skutków, obejmującą nie tylko strategię „Od pola do stołu” lecz również całość Europejskiego Zielonego Ładu. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do wyznaczania celów, takich jak ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów czy antybiotyków – napisał Pekka Pesonen sekretarz generalny Copa-Cogeca w liście do Norberta Linsa Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

Jednocześnie Copa-Cogeca opowiada się za podjęciem szybkich decyzji w ramach trwającego procesu legislacyjnego dotyczącego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. Rolnicy potrzebują rozporządzeń przejściowych, aby mieć pewności co do zasad, które będą obowiązywać w przyszłej WPR. To jedyny sposób, aby odpowiednio zaplanować produkcję i utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe w UE.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.