Spotkanie z Ministrem

20 lipca odbyło się spotkanie Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego z Prezydium Rady Federacji. W spotkaniu uczestniczyli: Marian Sikora – Przewodniczący, Jan Biegniewski – Wiceprzewodniczący, Stanisław Kacperczyk – Wiceprzewodniczący, Tadeusz Michalski – Sekretarz Rady oraz Członkowie Prezydium, Bogdan Biadała, Jerzy Wierzbicki, Rajmund Gąsiorek. Podczas spotkania omawiano m.in.: wprowadzanie umów kontraktacyjnych w większości sektorów rolnych, funkcjonowanie rynków rolnych i utworzenie holdingu wspierającego eksport polskich produktów rolnych, problemy z ASF oraz problemy poszczególnych branż. Wymieniono również informacje na temat działalności Federacji na forum europejskim, m.in. działania na rynku wołowiny. Minister zadeklarował, że będzie spotykał się z przedstawicielami związków branżowych w celu rozwiazywania zaległych i bieżących problemów.