Spotkania robocze

W kwietniu odbyły się dwa spotkania robocze zorganizowane przez FBZPR. Podczas pierwszego przedstawiciele związków branżowych reprezentujących hodowców i producentów zwierząt gospodarskich omawiali poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Uczestnicy wyrazili zaniepokojenie, ponieważ proponowane zmiany w dużym stopniu dotyczą zwierząt gospodarskich, a w szczególności zostanie ograniczona możliwość utrzymywania zwierząt w systemie otwartym. Taki system jest często spotykany w chowie i hodowli koni oraz bydła mięsnego. W związku z powyższym zostało przygotowane stanowisko Federacji i przekazane do przedstawicieli Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Drugie spotkanie robocze dotyczyło projektu ustawy Ministra Środowiska o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej. Dokument ten został negatywnie zaopiniowany przez przedstawicieli krajowych związków rolniczych zrzeszeń branżowych – jednostek członkowskich Federacji. Uczestnicy wyrazili ogromne zaniepokojenie i podkreślali, że stwarza ogromne zagrozenie dla rozwoju polskiego rolnictwa. Biuro Federacji przekazało pismo przewodnie oraz uwagi poszczególnych związków branzowych do Ministra Środowiska oraz do wiadomości Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W piśmie zwróciliśmy się z prośbą o zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z p. Henrykiem Kowalczykiem w możliwie najszybszym terminie.