SPOTKANIE PREZYDENCKIEJ RADY DS. ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH

Warszawa 22.04.2021

W dniu 21 04 2021r odbyło się kolejne posiedzenie Rady ds. rolnictwa i obszarów wiejskich poświęcone programom finansowania rolnictwa.

Ministerstwo rolnictwa przedstawiło nowe propozycje podziału środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Planu Strategicznego i Krajowego Planu Odbudowy. Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę, że obszary wiejskie i rolnictwo są bardzo ważnym elementem gospodarki. Tereny wiejskie to 93% Polski, gdzie mieszka 40% społeczeństwa. Skrytykowano dotychczasowe propozycje podziału środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy przedstawione przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. I udzielono poparcia ministrowi rolnictwa do podjęcia negocjacji z MFiPR w sprawie zwiększenia wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie z KPO.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy Polska może otrzymać ponad 23,9 mld euro dotacji i ponad 34,2 mld euro pożyczek, które mają pomóc odbudować gospodarkę, w którą uderzyła epidemia koronawirusa.

Podczas swojego wystąpienia prof. dr hab. Andrzej Czyżewski zwrócił uwagę na zmniejszające się wydatki budżetowe na rolnictwo szczególnie w pozycjach dotyczących postępu biologicznego.