O PRZYSZŁOŚCI RYNKU ZBÓŻ

We wrześniu odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Zboża” Copa-Cogeca oraz grupy dialogu społecznego „Zboża i rośliny oleiste” przy Komisji Europejskiej, na których Polskę reprezentował Marcin Gryn ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Najnowsze wyniki produkcyjne

Eksperci z grupy roboczej Copa-Cogeca potwierdzili tendencje, które organizacja przewidziała już w lipcu. W Unii Europejskiej całkowita produkcja zbóż powinna wynieść 269 mln ton, co oznacza znaczny spadek w wysokości 6,8% w stosunku do ubiegłorocznych zbiorów. Równocześnie spodziewamy się lepszych wyników dla roślin oleistych (31,9 mln ton, +7,2%) i roślin białkowych (3,92 mln ton, +5,1%).

Analizując te diametralnie różne wyniki należy pamiętać o globalnym kontekście, który jest naznaczony wielką niepewnością dla europejskich producentów zbóż. Wahania cen powiązane z międzynarodowymi wydarzeniami, inflacją, kursem wymiany euro/dolara, a także wzrostem kosztów najważniejszych środków produkcji wyjątkowo komplikują sytuację rolników. Ceny wszystkich nawozów znowu idą w górę. Podobnie w innych krajach występują trudności z zaopatrzeniem, co odbije się na produkcji w 2023 roku, plonach, jakości i rodzaju upraw. Bardzo ważne jest, by Komisja Europejska nadal pracowała nad poprawą przejrzystości rynku nawozów, ograniczeniem wzrostu cen i zagwarantowaniem dostaw w kolejnym sezonie upraw.

Perspektywa Zielonego Ładu

Zdaniem polskiego eksperta są jeszcze inne zagrożenie związane głównie z realizacją Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego na wyniki produkcyjne w najbliższych latach ogromny wpływ będą miały plany ograniczenia stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin. – Przy dzisiejszych nakładach i kosztach produkcji długofalowo jest to najgorsze co możemy zrobić. Chyba nie zdajemy sobie sprawy ze skutków permanentnego ograniczanie środków ochrony roślin. Jeżeli bank nasion chwastów w glebie będzie się kumulował to my tego potem nie zwalczymy przez lata. Zmiany powinny w większym stopniu opierać się o rolnictwo integrowane, a nie całkowicie rolnictwo ekologiczne. To samo dotyczy nawożenia. Żeby coś z tej gleby wyciągnąć, trzeba najpierw włożyć. Gleba to żywy organizm. Moim zdaniem założenia Europejskiego Zielonego Ładu są kompletnie nietrafione w kontekście dbałości o środowisko, są ideologiczne – powiedział Marcin Gryn z Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych. 

Jednocześnie wycofywanie środków ochrony roślin powoduje, że trzeba stosować inne preparaty, ale częściej. To rodzi koszty dla rolnika i wcale nie ogranicza stosowanie ś.o.r. Jest to działanie odwrotne od tego co Unia Europejska chce osiągnąć. Zdaniem eksperta polski rząd powinien częściej korzystać z derogacji na stosowanie środków ochrony roślin, czyli czasowego dopuszczenia do użytku. I tak na przykład Włosi dopuścili w ten sposób do użytku 200 środków, a w Polsce tylko kilkanaście.

Co z młodymi rolnikami?

Sytuacja związana z Europejskim Zielonym Ładem na pewno nie wpływa motywująco na rolników, którzy z coraz większym niepokojem patrzą w przyszłość. Dotyczy to zwłaszcza młodych osób, które stoją przed dylematem czy wiązać swoją pracę z gospodarowaniem. – Koledzy ze studiów przejmują ojcowiznę, ale muszą to często łączyć z pracą poza gospodarstwem. A więc rolnictwo staje się działalnością uboczną. A to kolei jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju i UE. Na rolnictwo trzeba poświęcić dużo czasu. Jak ktoś ma pracę zarobkową to nie robi już tego tak dokładnie. Jeżeli taki „model rolnictwa” będzie się rozprzestrzeniać to rolnictwo stanie się hobby a my będziemy na łasce tych, którzy żywność produkują – podsumowuje Marcin Gryn.