NOWE WŁADZE COPA

Francuzka Christiane Lambert z FNSEA (Narodowa Federacja Gospodarstw Rolnych) wygrała wybory na prezydenta COPA i będzie kierować pracami organizacji przez najbliższe dwa lata. Lambert obejmuje funkcję w kluczowym momencie, gdyż w najbliższych miesiącach zapadną ważne decyzje – poczynając od budżetu UE i przyszłej WPR.

W imieniu polskich organizacji rolniczych gratulujemy i deklarujemy pełną współpracę w tych trudnych dla europejskiego rolnictwa czasach – powiedział po ogłoszeniu wyników wyborów Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i kończący swoją kadencję wiceprezydent Copa.

Zaufanie, jakim obdarzyli mnie moi europejscy koledzy jest dla mnie zaszczytem. Jestem jednak świadoma odpowiedzialności spoczywającej na tej Prezydencji. Rolnicy z całej Europy są zaniepokojeni, a wiele kwestii jest niejasnych. W najbliższej przyszłości musimy znaleźć wspólne odpowiedzi na pytania związane z WPR, strategią „Od pola do stołu”, Zielonym Ładem, Brexitem czy też planem ożywienia gospodarczego. Jestem przekonana, że rolnictwo ma strategiczne znaczenie dla Europy co stało się jeszcze jaśniejsze w wyniku kryzysu COVID-19. Europa musi wrócić do swoich ambicji rolniczych – powiedziała po ogłoszeniu wyników wyborów Christiane Lambert

Christiane Lambert, producentka trzody chlewnej z departamentu Maine i Loara powiedziała, że będzie kontynuować dzieło swojego poprzednika, Joachima Rukwieda, który z dumą bronił interesów europejskich rolników. Nowa przewodnicząca Copa wymieniła najważniejsze priorytety, którymi zajmie się podczas swojej kadencji, poczynając od godziwych zarobków dla rolników, które są jej zdaniem warunkiem wstępnym do realizacji „wielce ambitnych celów UE, które czasem wydają się nieosiągalne”.

Te trzy lata były trudne dla całej społeczności rolniczej. Całkiem niedawno kryzys  COVID-19 pokazał nam, że bez europejskich rolników nie można zapewnić stabilnych i bezpiecznych dostaw żywności. Trzeba położyć na to nacisk w ramach dyskusji na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Jestem przekonany, że moja następczyni Christiane Lambert świetnie wywiąże się ze swojej roli. Życzę jej powodzenia. Wraz z wiceprzewodniczącymi i całą rodziną COPA na pewno będzie one głosem, na jaki zasługują europejscy rolnicy– powiedział ustępujący przewodniczący Copa Joachim Rukwied.

Na wiceprezydentów Copa zostali wybrani: Tim Cullinan (Irlandia), Palle Borgström (Szwecja), Massimiliano Giansanti (Włochy), Pedro Gallardo (Hiszpania), Mladen Jakopović (Chorwacja) oraz Roomet Sõrmus (Estonia).

Dzień przed wyborami Prezydium Copa-Cogeca spotkało się z Wolgangiem Butscherem dyrektorem generalnym DG AGRI. Rozmowy dotyczyły przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej a szczególnie unijnych strategii „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności”. Członkowie Prezydium zwracali uwagę, że nie jest możliwe nakładanie na farmerów nowych zobowiązań środowiskowo-klimatycznych bez odpowiednio wysokich środków zagwarantowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zadanie (informacja prasowa) sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, Funduszu Promocji Owoców i Warzyw oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.